Основните Месечни Заплати

Уважаеми членове на СЛПБ,
Поради създалото се напрежение относно подписване на анекс за увеличение на Основните Месечни Заплати в БДЖ „ПП- ЕООД” ,представителите на СЛПБ в преговорите са длъжни да Ви кажат истината :
На 16.08.2016 г. от 10.30 ч. бе насрочено заседание на ЦССК в БДЖ „ПП-ЕООД”. СЛПБ на ДВА пъти прие предложението на г-н Димитър Костадинов което е:
За двадесет и три (23) професии, за над 1900 работници да се вдигнат Основните Месечни Заплати.
Представителите на СЛПБ взеха спокойно и уверено това решение,базирайки се на писменото гласуване на председателите от локомотивните депа в БДЖ „ПП- ЕООД” , на заместник председателите и председателя на СЛПБ.
На следващите заседания представителите на СЛПБ не взимаха думата защото си бяха свършили работата. На заседанието на 26.08.2016г. и г-н Петър Бунев прие предложението.
Прилагаме протокола от 16.08.2016г.
Разполагаме и с предложения анекс на 16.08.2016г.
С уважение:

Георги Манолов
Христо Иванов

1
2
3

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЖБ Г-Н ПЕТЪР БУНЕВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господа,

Доказана е тежестта,отговорността , сложността и лошите условия на труд на професията „локомотивен машинист”,водещи до преждевременно психическо и физическо износване.

Заплащането на професията в БДЖ-ПП е силно подценено.
Доказателство за това е недостига на машинисти ,което се мултиплицира в извънреден труд, и постоянен отлив на квалифицирани и обучени от БДЖ кадри към Метрополитена, Мини Марица Изток и частните железопътни превозвачи.

За да не спрат ВЛАКОВЕТЕ поради липса на локомотивни машинисти е необходимо спешно да им се повишат Основните Месечни Заплати и осъвремени/увеличи/ километричното възнаграждение.Техническото състояние на локомотивите постоянно се влошава. Това се коригира с нови и нови задължения на локомотивната бригада ,регламентирани със заповеди и други нормативни актове. Всичко се трупа на гърба на локомотивните машинисти.
Имахме обещанието от страна на БДЖ-ПП за реална оценка на труда на отделните професии,което не е изпълнено.

Това води до обезверяване на хората и те тихо и кротко напускат БДЖ-Пътнически превози.

Председател на СЛПБ :
Георги Манолов

СЛПБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

СТАНОВИЩЕ
НА
СИНДИКАТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

На свое заседание на 22.07.15г УС на СЛПБ реши:

1.По отношение на за промяна в периода на сумирано изчисляване на работното време:
СЛПБ категорично смята за неправилно шестмесечното сумарно изчисляване на работното време. Това решение няма да доведе до намаляване на извънредния труд , поради липсата на локомотивен персонал. В същото време допълнителния доход на всеки три месеца е стимул на локомотивния персонал да понася допълнителното натоварване и реално подпомага фирмата която работи с по малък брой персонал.
Шестмесечното отчитане може само да се окаже причина за допълнителен отлив на локомотивен персонал от БДЖ-Пътнически превози.

2.СЛПБ призовава колегите синдикалисти да не се съгласяват с промяна в Правилника за вътрешният трудов ред на поделенията.

УС на СЛПБ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

                                 ДЕВЕТА  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЛПБ

 

Уважаеми членове на СЛПБ

 

На 23 06 2015г. се проведе Деветата редовна Конференция на СЛПБ.  На нея беше избран нов Управителен  Съвет (УС) в състав:

  Председател

Георги Василев Манолов

  Заместник Председатели

Звездомир  Спасов  Гатев

Борислав     Илиев   Илиев

Ангел      Тинчев     Генчев

Финансова и Контролна Комисия :

Председател

Делко Радев Начев

Членове

Георги   Димитров  Митов

Койчо    Иванов      Петров

С уважение: УС на СЛПБ

КОНГРЕС НА ALE В РУМЪНИЯ

=ALE LOGO

 

Конгрес на АЛЕ в Синая-Румъния на 11.09.2014г.

 

Резолюция на Независимия Синдикат на Локомотивните машинисти в Европа АЛЕ

 

Добре образован локомотивен персонал: Гарант за безопасността и доверието към ж.п. транспорта

 

Чрез интероперативността стана възможен системният трансграничен ж.п.транспорт. Техническите и фирмени предохранителни мерки гарантират висока степен на безопасност в железниците. Въпреки това ултимативната брънка в тази верига е най-вече личността на машиниста, който трябва да взима важни и отговорни решения в случай на извънредни ситуации за предотвратяване  опасностите за пътници и товари.  

 

 Предпоставка за това е образование на високо ниво, което да важи трансгранично и неговото съблюдаване да бъде контролирано.

 

Искания

 

–       Да се изработят и стандартизират изискуеми условия относно обучение на високо ниво за лок.машинисти в Европа.

 

–       Работните инструкции, познанията по трасета, превозни средства и системи да бъдат разработени и контролирани, така че да са приложими в цяла Европа.

 

–       Да се дефинират специфичните за всяка държава условия за достъп и да бъдат единно контролирани и наблюдавани от съответните надзорни органи.

 

60 делегати от синдикатите на лок.машинисти в цяла Европа гласуваха единодушно тази резолюция на Конгреса на АЛЕ.

 

Независимият синдикат на локомотивните машинисти в Европа/АЛЕ/ е обединение от 16 европейски синдиката на лок.машинисти.

В АЛЕ са организирани около 100 000 локомотивни машиниста.

рък_але

СКРЪБНА ВЕСТ

ТРАУРНА ЛЕНТАСКРЪБНА  ВЕСТ

 

НА 12.07.2014 ГОДИНА ПРИ ЖЕСТОКА КАТАСТРОФА ЗАГИНА НАШИЯТ КОЛЕГА ВЕНКО ТОДОРОВ !

УПРАВИТЕЛНИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СЛПБ ИЗКАЗВА ИСКРЕНИТЕ СИ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА ОСИРОТЯЛОТО СЕМЕЙСТВО И НЕГОВИТЕ РОДНИНИ .

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ !!!

ПЕТИ ЮБИЛЕЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР

ДЪЛГОГОДИШНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТЪТ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ-ЙОРДАН МАНОВ,ДАВА НАЧАЛНИЯ УДАР В ПЪРВИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕТИЯТ ЮБИЛЕЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА СЛПБ !

SLPB-FUTBOL

SLPB-FUTBOL-2

SLPB-FUTBOL-3

SLPB-FUTBOL4

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДО КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА В ПАРЛАМЕНТА

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ДО ПП „ГЕРБ“

ДО ПП „БСП“

ДО ПП „АТАКА“

ДО ПП „ДПС“

ДО БНТ

ДО БТВ

ДО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

ДО В. „ТЕЛЕГРАФ“

ДО В. „ТРУД“

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КТ „ПОДКРЕПА“

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КНСБ

ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ – БРЮКСЕЛ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
            Считаме, че е от изключителна важност да бъдете запознати с реалните условия, при които са принудени да работят българските железничари.
            В следствие реформите в железниците, сме принудени да работим с лошо поддържана и лошо екипирана техника. Изправността на подвижния състав не отговаря на изискванията на чл. 192 от Наредба № 58. Локомотивните бригади не се уведомяват своевременно за текущи промени по железния път, като например сигнали за намаление на скоростта /нарушение на чл. 289, ал. 2 от Наредба № 58/, което създава реална опасност за аварии и катастрофи.
Условията, в които сме принудени да работим са в нарушение на редица действащи нормативни актове уреждащи организацията на работа в БДЖ. Системно се нарушават императивните изисквания на Кодекса на труда за междудневна и междусменна почивка, както и условията за безопасност на труда.
До скоро в трудовите договори като място на работа се вписваше града, в който бяхме назначавани. С новите трудови договори и длъжностни характеристики за място на работа на машинистите, работодателят вписва като място на работа – локомотивен район, който дефакто обхваща теритерията на най- малко 5 /пет/ областни града. Това налага машинистите да пътуват с часове до мястото на явяване на работа, което обикновено е в друго населено място. Часове отнема и прибирането от работа. Така дефакто често се случва работният ден да продължи много повече от 12 часа. Не са ни осигурени нормални условия за почивка в оборотните пунктове. Помещенията са мръсни, с мръсно бельо, в тях липсват елементарни хигиенни условия като топла вода или баня. Климатици изобщо липсват. Не ни се заплащат извънреден труд или командировъчни.
В същото време на ръководството на БДЖ при пътуване до мeста намиращи се на много по- кратки разстояния, от тези на които персонала е принуден да пътува ежедневно, се изплащат командировъчни, спят в хотели и ползват служебни автомобили.
Лошите условия на труд и неспазването на междудневните и междусменните почивки, води до прекомерна физическа и психическа натовареност на персонала, което от своя страна създава реална опасност за живота, здравето и целостта на пътниците и товарите, което винаги е било основен закон на железниците – този за БЕЗОПАСНОСТТА.
Работодателят отказва да отчита съгласно изискванията на Наредба № 50 и КТ положения от нас извънреден труд, изразяващ се в пътуване до и от мястото на явяване до работното място, като по този начин ни ощетява.
Работодателят си позволява да издава заповеди пряко нарушаващи Кодекса на труда и Наредба № 50, като в същото време си позволява да оказва натиск върху служителите отстояващи правата си. Действащият КТД се нарушава системно от страна на работодателя, като същият дори не е застраховал всички служители, а какво остава за другите договорки приети и подписани от него.
За тези нередности сезирахме министъра на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда „София – град“, изпълнителния директор на ИА „Железопътна администрация“. Контролните органи извършиха проформа проверки и отказаха да се ангажират с решаването на проблема.
Работните заплати на редовите служители в БДЖ не са индексирани от 2008 година. В същото време ни бяха отнети класовете и други придобивки, което реално намали получаваните възнагражденията. Като причина за отказ от индексиране на заплатите работодателят посочва лошото финансово състояние на дружеството и кризата. В същото време възнагражденията на средния ръководен състав бяха увеличени в пъти. Не се прави нищо за подобряване на организацията на работа. Загубите от лошата организация, само по едно перо по наши изчисления, са за стотици хиляди левове.
Обръщаме се с апел към Вас. Ще заработят ли най- сетне институциите в Република България? Нужно ли е да се случи трагедия като тази в Испания, за да се задействат компетентните органи? Ще бъдем ли най- сетне пълноправни граждани на европейската общност с гаранирани права?
Очакваме с нетърпение Вашите действия!
 
 
Приложение: копия от преписките с горецитираните институции, съдържащи жалби и отговори
 
 
 
                                                           С уважение:
/Диан Димитров – председател на СЛПБ – /Русе

Среща на председателството на ALE с председателя на Комисията Транспорт и туризъм на ЕС

 

ALE LOGOСреща на председателството на ALE с председателя на Комисията

Транспорт и туризъм на ЕС

 

Брюксел, сряда, 9 януари 2013

 

 

Браян Симпсън/Brian Simpson, Англия, Лейбаристката партия/, Председател на Комисията Транспорт и туризъм на ЕС: Поздравявам представителите на ALE и националните синдикати.

Веселски: Представявам Ви ALE (слайдове)

Михаел Крамер/Michael Cramer/, Европейски парламент, Фракцията на зелените, Германия:

 1.Въпрос:     Може ли ALE да назове какво е социално съкращение?

 Веселски:     Да, именно в Германия и Полша има железници без нормативна уредба за възнаграждение и работно време.

 2.Въпрос:     Ако, напр. както е във Франция, бъдат запазени заплатите на локомотивните машинисти, а на шосето няма минимални заплати, това би довело до пренасочване на трафика към шосето. Позицията на ALE?

 Веселски:     Колегите от Франция не са наши членове.Трябва да бъде предотвратен дъмпинг както на шосето, така и на релсите. Неодходима е здравословна преценка за подпомагане на ж.п.транспорта.


Инес Айяла/Ines Ayala/, Европейски парламент, демократични Социалисти, Испания

 1.Въпрос:     Социален диалог. Не може ли интересите на ALE да бъдат представяни от ЕТФ?

                                                        

Веселски:    ALE  е самостоятелна и трябва да предсавлява своите интереси самостоятелно. Да бъдем прикачени към ЕТФ е невъзможно.

            

Hubert Giger  | Präsident VSLF  | Hardhof 38  | 8064 Zürich  | +41 (0)44 / 431 99 16  | +41 (0)51 / 281 26 96  | [email protected]

   Treffen mit dem Vorsitzender des Ausschuss Transport und Tourismus der EU, Bruxelles, Mittwoch, 9. Januar 2013

 

 Координатор на Белгийските Демократи към ЕС :

 1. Въпрос:    Какво е отношението Ви спрямо ЕТФ?

 Веселски:     Ние представляваме активните лок.машинисти. След различни разговори в миналото се стигна до пробив. В края на януари 2013 ще се състоят по-нататъшни разговори. В крайна сметка винаги става въпрос за това, кой представлява локомотивния и пътуващия персонал във влаковете.

 2.Въпрос:     Освен заплатите, какви са исканията и проблемите на лок.персонал?

 Веселски:     Няма наличие на норми, правови предписания и закони, които да образуват основата на ж.п.транспорта в Европа.
Днес шосето е значително по-добре нормирано от законодателството. Пример за това е Европейското предписание за време за пътуване и управление за шосейния товарен транспорт.
Тук става въпрос за сигурността в ж.п.транспорта.

 

 Мариан Мунтеану/Marian Munteanu/, Европейски парламент , Partidul Popular/neo liberal, Румъния:

 1.Въпрос:     Какво е мнението на ALE относно 4. транспортен пакет на ЕС?

 Веселски:     Регулиране на езиковите и технически норми.

 Frage 2:          Как да се разбира искането за по-високи заплати?

 Веселски:     Различно е за всяка отделна държава. Отчасти обаче намаляването на нивото на заплатите е голямо.Освен това трябва да се предотврати намаляването на нивото на качеството в трансграничния транспорт.

  

Исмаил Ертуг/Ismail Ertug/, Европейски парламентEuro, Содиалдемократическа партия SPD, :

 1.Въпрос:     Какви са връзките Ви със синдикатите в ЕТФ?

 Веселски:     Историята е аналогична с конфликта в Германия.

 2.Въпрос:     Виждането Ви за 4.ж.п.пакет?

 Веселски:      ALE би дал своето Да, ако бъдат поставени определени рамкови условия относно либерализацията. Във фокуса са: единна квалификация, създаване на норми за време за пътуване и управление.

 

Заключителни думи на Председателя Браян Симпсън/ Brian Simpson/:

 Виждам като необходимост по-нататъшна съвместна работа с ALE и моля за конкректана позиция относно 4. ж.п. пакет и подходящо лобиране спрямо ЕК.

 Hubert Giger, VSLF, 9.1.2013

 

Hubert Giger  | Präsident VSLF  | Hardhof 38  | 8064 Zürich  | +41 (0)44 / 431 99 16  | +41 (0)51 / 281 26 96  | [email protected]

| [email protected]

ДОКЛАД НА “ALE” ЗА РУМЪНИЯ

Доклад на FML – Румъния
Брюксел, 9 януари 2013

Logo_CFR_Marfa

През второто полугодие на 2012г.дейността на FML беше концентрирана срещу намерението на правителството да приватизира чрез продажба на всички акции/100%/ на обществения товарен превозвач CFR-Marfa.

FML, съгласно закона, прикани Транспортното министерство да организира обществена дискусия на тема „Окончателна продажба на държавните предприятия за товарен транспорт“. На тази дискусия нашият синдикат подчерта, че предложеното от правителството решение е вредно за бъдещето на тези предприятия.

В следствие на тази обществена дискусия Висшият съвет за защита на Румъния се обяви против продажбата на мнозинството акции на държавните товарни превозвачи. 

Правителството обаче възнамерява през 2013г. да възобнови процедурата по продажба въз основа на неговото задължение към Международния валутен фонд.

FML участва на всички заседания на Управителните съвети на тези предприятия.В това отношение едно се очертава все по-ясно, че ръководствата на предприятията се въздържат да канят представители на синдикатите на тeзи заседания и по този начин не спазват условията на КТД.

При обществените предприятия за пътнически транспорт продължи своята политика: закриването на линии и даването им на концесия в полза на частни превозвачи или просто закриване на влакове по необявени причини : намаляване на държавната субсидия за обществените предприятия и нейното увеличаване за частните превозвачи.

ДОКЛАД НА “ALE” ЗА ХЪРВАТИЯ

[SCM]actwin,0,0,0,0;ScreenshotCaptor 2/25/2013 , 11:07:07
Доклад на SSH /Хърватия/

Процесът на преструктириране трябваше да бъде завършен до 01.10.2012г. Окончателното решение го взима Хърватският парламент, което трябва да бъде потвърдено от Съда по търговско право. Решението на съда може да бъде само политически акт, тъй нато няма да бъде в унисон с действащите в Хърватия закони. Не беше проведено изследване относно рентабилността, защото този процес на преструктуриране, проведен от Управата на HŽ Холдинг, не води до икономии поради некомпетентността и незнанието на Ръководството на Холдинга.

Предложението на нашия синдикат за преструктуриране на нашето предприятие беше прието. Чрез разделянето на локомотивите и персонала в две предприятия  HŽ Cargo и HŽ Пътнически транспорт    се постигна това, че в момента се нуждаем както от повече локомотиви, така и от повече лок.машинисти. Това беше и нашата цел. Ако не беше намалял товарният транспорт и отпадането на 50 влака в новото разписание за пътнически транспорт, не бихме имали и излишък на лок.машинисти. Това щеше да дове до съкращаването на 200 лок.машинисти. Около 100 машиниста отговарят на условията за излизане в пенсия до края 2012г. Чрез намаляване на нормата се опитваме да запазим работните места на останалите 100 лок.машиниста. Надяваме се да подпишем съвместно споразумение с двете предприятия. Това споразумение е много важно за нас за да можем да договорим добри условия  в новия КТД за лок.машинисти в след изтичане на КТД при  HŽ Cargo и HŽ  Пътнически транспорт.

Ние одобряваме процесите на преструктурине, но не и дейността на новото Ръководство. Това ръководство се опитва да провежда тези процеси само и само да се каже, че прави нещо.                                                                                                                                 Що се отнася до синдикалните членове , се сблъскваме с проблема, че една част от лок.машинисти ще работят само в пътническия, а друга само в товарния транспорт.

Няма инвестиции, не се създават нови пазари и нашият карго превозвач няма големи шансове тук. Затова ние сме за частична приватизация на Карго, въпреки че това е в противоречие със синдикалния смисъл и може да доведе до загуба на работни места.

Надяваме се по този начин да се увеличи транспорта в каргото, защото Ръководството, което е отговорно за политиката в карготранспорта не е дорасло да изпълнява тази задача. Ако тази политика продължи,  вместо обявените за съкращение 800 работни места /150 лок.машинисти/, ще бъдат съкратени допълнително още 500 души.

КОНГРЕС НА ALE В БРЮКСЕЛ

ALE LOGOНезависимият синдикат на локомотивните мащинисти в Европа ALE е организация, основана през 1989г. от представители на синдикатите на локомотивните мащинисти на GDL Германия, SMA Италия, VVMC Холандия und VSLF Швейцария, към която по-късно се присъединяват синдикати и от други държави.

В днешно време ALE обединява 16 синдиката на локомотивни машинисти от много европейски държави, като в цялост представлява 70 000 локомотивни машиниста.……..

ЗА ДА ВИДИТЕ В PDF ФОРМАТ НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-2

ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ВЪВ ВАШИЯТ КОМПЮТЪР НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-1

ОБРЪЩЕНИЕ oт делегатите на VIII национална конференция на СЛПБ

 

ОБРЪЩЕНИЕ


 От делегатите на VIII национална конференция на СЛПБ

 

 Уважаеми членове на СЛПБ


На проведената конференция на СЛПБ беше избран нов Управителен Синдикален съвет (УСС):

 Георги Василев Манолов  – Председател

Владислав Иванов Петков – Зам.председател – Синдикална защита

Илко Атанасов Търпов    – Зам.председател – Условия на труд

Любомир Петров Сандов  – Зам.председател – Организационни въпроси

 

Делегатите на конференцията и УСС разгледаха тежкото състояние на БДЖ . стартиралите съкращения на локомотивния персонал, намаляването на неговите доходи след унизителните КТД – 2011 в БДЖ ПП и БДЖ ТП и предстоящо ново намаляване на възнагражденията след влизане в действие на несправедливата бонусна система.

 

Уверяваме Ви. че новоизбраният УСС ще предприеме всички предвидени в Закона средства и действия за недопускане на съкращения и каквото и да било намаляване на доходите на локомотивния персонал.

 


С уважение: УСС на СЛПБ

КТД-2012 – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

между

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

и

1. КНСБ:

 

Синдикат на железничарите в България

Съюз на транспортните синдикати в България

2. КТ “ПОДКРЕПА”:

Национален железничарски синдикат

2011 година

 

Днес, 19.12.2011 г. в гр. София между

 

БДЖ – Пътнически превози” ЕООД наричано по-нататък “Дружеството” и “Работодател”, представлявано от инж. Георги Иванов – Управител и Методи Христов – Управител, от една страна

 

и

 

синдикалните организации:

 

1. От КНСБ:

Синдикат на железничарите в България (СЖБ), представляван от инж. Петър Бунев – председател,

Съюз на транспортните синдикати в България (СТСБ), представляван от Екатерина Йорданова – председател;

 

2. От КТ “Подкрепа”:

Национален железничарски синдикат (НЖС), представляван от Зоринчо Йорданов – председател;

 

наричани по-нататък “Синдикати”, от друга страна,

 

след като се увериха, че пълномощията им са редовни, на основание чл.51а от Кодекса на труда /КТ/, сключиха настоящия Колективен трудов договор /КТД/ за следното:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) С този КТД се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и други нормативни актове.

Чл.2. (1) Настоящият КТД се прилага само за членове на Синдикатите – страна по КТД за времето на членството им, както и за присъединени към Договора – за времето на присъединяването им.

(2) Присъединяването към КТД става индивидуално, по ред и начин, приет от страните по КТД, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия КТД.

(3) Не се допуска групово присъединяване.

Чл.3. (1) Индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения към тях, които противоречат или заобикалят този КТД са недействителни.

(2) При констатиране на нарушения на КТД, Работодателят взема мерки за отстраняването им в рамките на закона и неговите правомощия.

Чл.4. (1) Клаузите на настоящия договор се прилагат от всички поделения на Дружеството.

(2) В поделенията не се сключват отделни колективни трудови договори.

Чл.5. (1) Работодателят поема задължението да не прилага този КТД за работници и служители, нечленуващи в Синдикатите – страна по КТД и не присъединили се по договорения ред.

(2) В случай, че Работодателят договори по-благоприятни от този КТД условия и/или размери за работници и служители, освен в случаите по чл. 19 ал. 1 от настоящия КТД, тези условия и/или размери се считат и прилагат, като договорени между страните по КТД.

Чл.6. Страните, установявайки своята равнопоставеност, постигнаха договореностите по Колективния трудов договор по пътя на честни и конструктивни преговори със зачитане интересите на всяка от тях.

 

РАЗДЕЛ І.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл.7. (1) Заемането на длъжности в Дружеството става при строго спазване на условията и изискванията за образование, професионална квалификация, правоспособност и трудов стаж, регламентирани в разписанието на длъжностите и основните заплати за тях, в утвърдените длъжностни характеристики и в длъжностните инструкции.

(2) Работодателят запознава Синдикатите и оповестява по подходящ начин в седалището на съответното поделение и конкретно звено вакантните работни места, които подлежат на заемане.

Чл.8. (1) При сключване на индивидуален трудов договор Работодателят връчва срещу подпис:

– длъжностна характеристика, като неразделна част от договора. Действието на промяната на характеристиката влиза в сила след запознаване на работника или служителя и изразено съгласие от негова страна чрез подписването й;

– длъжностна инструкция (ако се изисква такава за съответната длъжност).

(2) С индивидуалния трудов договор освен условията по чл. 66, ал. 1 от КТ се определят:

1. Работно време – продължителност и особености (работа на смени, сумирано изчисляване на работното време, ненормиран работен ден);

2. Категория труд за пенсиониране;

3. Ред и начин за формиране на трудовото възнаграждение, съгласно действащите нормативни документи и КТД.

Чл.9. (1) Работодателят се задължава да обсъжда със Синдикатите оптималното равнище на заетост на персонала в съответствие с технологичната необходимост и финансовите възможности на Дружеството.

(2) Трудовото правоотношение с работниците и служителите се сключва за неопределено време, освен в случаите, посочени в чл. 68 на КТ.

(3) Работодателят поема задължението да не упражнява натиск под каквато и да е форма върху работниците и служителите за превръщането на безсрочните в срочни трудови договори.

Чл.10. (1) При уволнене поради намаляне на обема на работа се прилага предварителна закрила, предвидена  в чл. 333 ал. 4 от КТ с изключение на някой от следните случаи:

–          спиране на влакове със средна рентабилност, по-ниска от 15 %;

–          увеличаване с 5 % на производствения капацитет на ремонтно звено за сметка на други ремонтни звена;

–          увеличаване с 10 % на отработени човекочасове в едно ремонтно звено за сметка на други ремонтни звена.

За целта Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган в предприятието /поделението/ на синдикалната организация – страна по КТД, в която членува съответния работник или служител. Уволнението на работника или служителя става само след като Работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния  орган. Синдикалният орган е длъжен да отговори писмено в 10-дневен срок от получаване на искането на Работодателя. В случай че синдикалния орган не даде писмен отговор в 10 дневен срок, се счита че  е дадено съгласие.

(2) При съкръщение в щата по реда на чл. 328, ал. 1, т.2 пр 2-ро представителите на Синдикатите – страна по този КТД имат право да изразяват становище и да правят предложение и при неоспорими аргументи Работодателя се задължава да преразгледа предложението си.

(3) Работодателят се задължава да съдейства за социалната адаптация на подлежащите на съкращение, като:

– ги пренасочва на вакантни длъжности в същото или друго поделение на Дружеството;

– организира курсове за преквалификация за сметка на Дружеството.

Чл.11. При съкращение на персонала Работодателят приема да не освобождава работници и служители в работоспособна възраст, ако има работни места, заети от пенсионери или придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и да не съкращава едновременно членове на едно семейство.

Чл.12. (1) В случай на масови уволнения, в 15-дневен срок (включен в законоустановения срок) от постъпване на информацията по чл.130а от КТ, Синдикатите изразяват становище относно намеренията на Работодателя. Материалите се обсъждат и разглеждат от страните по КТД на едно или няколко заседания. С приетите становища и мнения се запознават представителите на страните по КТД в поделенията.

(2) Представителите на Работодателя и Синдикатите предприемат действия за сформиране на екипи за обучение преквалификация.

Чл.13. (1) Работодателят води лично трудово  досие на всеки работник или служител. В него се съхраняват подписаната от лицето длъжностна характеристика и други документи за възникване и промени в трудовото правоотношение, оценки за работата, професионалното и образователно развитие, поощрения, отличия, наказания, отпуски и др.

(2) Работниците и служителите имат право на достъп до служебното си досие в присъствието на служебно лице.

(3) При поискване Работодателят предоставя на работника или служителя обективна и справедлива характеристика за професионалните качества и резултати от трудовата му дейност, или препоръка за кандидатстване при друг работодател.

 

РАЗДЕЛ II.

ПРАВО И ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Чл.14. (1) Извън случаите по Глава шеста на КТ Работодателят предоставя исканата от Синдикатите информация в съответствие със законовите разпоредби.

(2) След окончателното приемане на бизнес плана Работодателят предоставя на Синдикатите при поискване необходимата информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството, която е от значение за трудовите права и задължения на работниците и служителите.

(3) Работодателят и неговите представители в поделенията информират Синдикатите при поискване всяко тримесечие за изпълнението на плана, както и за настъпили съществени промени в първоначално утвърдения план.

Чл.15. В случаите на масови уволнения в срок не по-малък от 50 дни преди започването им, Работодателят информира Синдикатите писмено и обосновано за намеренията си. Информацията съдържа данните, посочени в чл. 130а, ал. 2 от КТ.

Чл.16. При разработване на проектите за КТД по искане на Синдикатите Работодателят предоставя информация за:

– финансово-икономическото състояние на Дружеството по отчет и в перспектива;

– достигнатата БРЗ общо и по категории персонал, движението й през периода;

– процент на разходите за труд в общите разходи на Дружеството;

– производителността на труда, виждания и мерки за подобряване;

– образователна, възрастова и териториална структура на работната сила;

– състояние на условията на труд, годишен анализ на службата по трудова медицина за здравния статус на работниците и служителите, изпълнението на съответните програми;

–  снабдяването с работно и специално облекло, лични предпазни средства и др.;

– състояние на социално-битовото обслужване, културно-масовата и физкултурна дейност и др.;

– изпълнение на действащия КТД;

– друга информация, която е от значение за разработването на проекта.

            Чл.17. Синдикатите са длъжни при поискване да представят  информация  за  структурата и членската маса на синдикалната организация в  предприятието.

 

РАЗДЕЛ ІII.

ОСНОВНИ ЗАПЛАТИ

 

Чл.18. (1) Индивидуалните основни месечни заплати се определят от страните съобразно длъжността, обема, качеството, сложността и отговорността на труда, квалификацията и професионалния опит на работника или служителя, съгласно Система за оценка на длъжностите и работните места, достигнати към 30.04.2011г. – Приложение № 2, неразделна част от настоящия КТД.

(2) Работодателят приема да инициира преговори за увеличение на основните базови заплати и допълнителните трудови възнаграждения след 30.06.2012 г. в зависимост от финансовото състояние на Дружеството.

(3) При увеличение на минималната работна заплата за страната, основните базови заплати се преразглеждат по инициатива на всяка една от страните.

Чл.19. (1) За отделни висококвалифицирани кадри и специалисти, както и за определени длъжности Работодателят може да определя по-висок размер на основните заплати от предвидените за съответните длъжности.

(2) За определените по предходната алинея заплати Синдикатите се уведомяват писмено по тяхно искане.

Чл.20. Работодателят съвместно със синдикатите разработва Вътрешни правила за работна заплата.

Чл.21. По-големи размери на основните заплати и допълнителните възнаграждения, договорени между страните се отразяват в индивидуалните трудови договори служебно от Работодателя и се съобщават по подходящ начин на работниците и служителите

Чл.22. (1) Страните се задължават съвместно да разработят бонусна система за заплащане, обвързваща допълнителни трудови възнаграждения с реално постигнатите трудови резултати.

(2) Фондът за разпределение по бонусната система се формира от разликата между нивата на допълнителни трудови възнаграждения, постигнати по КТД от 2011 г. и нормативно определените такива, както и други източници.

(3) Формирането на средствата по тази бонусна система започва от 01.06.2011 год. при разработена и въведена бонусна система.

(4) Средствата по фонда се разпределят изцяло ежемесечно между работниците и служителите.

(5) Страните се задължават да внедрят бонусната система до 01.06.2012 г.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.23. (1) За всеки отработен нощен час, или част от него се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в процент от основната часова заплата по трудов договор, както следва:

– за длъжностите, определени в Списък – Приложение № 3, неразделна част от настоящия КТД – 42 % ,

– за всички останали длъжности – 37 % .

(2) На работещите на смени, признати по КТ за нощни, заработеното трудово възнаграждение по норми и разценки се увеличава с коефициент, равен на отношението на дневното към нощното работно време при условие, че нормите и разценките са разработени за дневна продължителност на работното време.

(3) Работниците, чиято работа е организирана под формата на дежурство в резерв по график, по смисъла на Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, във връзка с Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя, получават допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 25 % от основната часова заплата. Длъжностите, които са задължени да дават дежурства в резерв по график, се определят от Работодателя.

Чл.24. За работа през дните на официални празници на работника или служителя се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 110% от размера от основното трудово възнаграждение.

Чл.25. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, както следва:

а) 60% за работа през работни дни;

б) 90% за работа през почивни дни;

в) 110% за работа през дните на официални празници;

г) 75% за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато положеният извънреден труд надвишава нормата, определена в чл. 146, ал.2, от КТ, разликата се заплаща 210 %. При сумирано изчисляване на работното време за период по-голям от един месец, когато се превиши средномесечната норма по чл. 146, ал. 2, т. 1 от КТ се заплаща 210 %.

            (3) Когато положеният извънреден труд надвиши нормата, определена с чл.146, ал. 1 от КТ, разликата се заплаща 210 %.

Чл.26. (1) Ако с месечните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време не е осигурено отработване на нормата часове, за неосигурените часове до норма се заплаща брутното трудово възнаграждение, изчислено съгласно чл. 228 от КТ.

(2) Ръководителите на поделения търсят дисциплинарна отговорност от отговорните лица, допуснали едновременно не осигуряване на нормата работно време за съответния период на изчисляване на работното време и полагане на извънреден труд за една и съща длъжност в едно и също експлоатационно звено.

Чл.27. (1) На работниците и служителите от Дружеството се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

            (2) Придобитият трудов стаж на работниците и служителите от системата на железопътния транспорт до 01.07.2007 г. по смисъла на чл. 12 ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 01.07.2007г., се счита за трудов стаж и професионален опит независимо в кое предприятие и на каква длъжност е работил работникът или служителят.

(3) За работниците и служителите, работили извън системата на железопътния транспорт, приети на работа след 01.07.2007г., преценка за трудовия стаж и професионален опит се извършва от работодателя, в зависимост от сходството на функциите на работа и изискванията за длъжността, която ще заемат.

(4) Редът и начинът на заплащане на допълнителното възнаграждение по този член се определя при спазване на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Чл.28. (1)За ръководство на бригада и обучение на новопостъпили, Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 10 % от основната заплата, по ред и начин, определени в Правилата за работната заплата.

(2) За времето на обучение на стажанти Работодателят заплаща допълнително възнаграждение до 20 % от основната заплата.

Чл.29. По преценка на Работодателя, който сключва трудовия договор, за ползване в работата на по-висока лична квалификация се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размери, както следва:

1. Доктор на науките                                                         50.00 лв.;

2. Доктор                                                                             15.00 лв.;

Чл.30. На работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, се изплащат суми за пропътуван километър вместо командировъчни пари, както следва:

1. При обслужване на специални, правителствени, ускорени бързи и бързи влакове – 0,027 лв./км.

2. При обслужване на международни бързи влакове и пътнически влакове – 0,030 лв./км.

3. При обслужване на крайградски пътнически влакове – 0,033 лв./км.

4. При обслужване на работни влакове – 0,035 лв./км.

5. При обслужване на маневрени влакове  – 0,038 лв./км.

(2) За влаковете, пътуващи по теснопътни линии съответните ставки по ал.1  се завишават с коефициент 1,1

 

РАЗДЕЛ V.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

 

Чл.31. (1) Трудовите и другите възнаграждения се изплащат на два пъти в месеца по график, както следва:

– Аванс – до 15-то число на текущия месец;

– Заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до 30-то число на текущия месец.

(2) За неспазен срок за изплащане на възнагражденията се счита времето за аванс след 15-то число на месеца и за заплата – след 30-то число.

Чл.32. (1) По изключение при недостиг на средства в Дружеството и добросъвестно изпълнение на задълженията на работниците и служителите в рамките на графика по чл. 29 всеки месец се изплаща сума в размер на 65 % от индивидуалното брутно трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната месечна работна заплата за Дружеството.

(2) Разликата до пълния размер на заработеното трудово и други възнаграждения остава дължима и се изплаща допълнително заедно със законоустановената лихва за периода на забавянето.

(3) Този извънреден режим на плащане не може да продължава повече от три месеца.

Чл.33. Неизпълнението от страна на Работодателя на договореното в предходния член е неизпълнение на поети задължения по смисъла на чл. 11 от ЗУКТС.

 

 

РАЗДЕЛ VІ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл.34. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест по условията на чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1 от КТ работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на брутното им трудово възнаграждение за срок от два месеца, завишено с коефициент 1.25, ако имат прослужени в системата на железопътния транспорт не по-малко от 7 /седем/ години и през последните 5 /пет/ години не са получавали обезщетение на същото основание.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, работниците и служителите имат право на обезщетение в размер на 8 брутни работни заплати, ако са работили 20 /двадесет/ години (включително последните 10 /десет/ години при един и същ Работодател) в системата на железопътния транспорт.

(3) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т. т. 1, 2 и 3 от КТ и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение им остава не повече от 1 /една/ година до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, имат право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда,  6 брутни заплати.

(4) Работници и служители, които се уволняват по реда на чл. 328, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 4 от КТ  имат право на обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ в размер на брутното им        трудово възнаграждение, умножено с индивидуален коефициент. Стойността на      индивидуалния коефициент е произведение от физическия трудов стаж по 0.3, но не повече от 4 брутни заплати.

(5) Обезщетението по ал.3 и по ал. 4 не могат да се получават едновременно.

Чл.35. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако има общ трудов стаж в НК “БДЖ”, “БДЖ” ЕАД, “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД 25 /двадесет и пет/ години за мъжете и 20 /двадесет/ години за жените, но последните 10 /десет/ години от трудовия им стаж не са при един и същ Работодател, се изплаща обезщетение в размер на 6 /шест/ основни заплати.

(2) Право на обезщетение по ал. 1 имат и работниците и служителите, които се пенсионират поради болест, пропорционално на трудовия им стаж. Това обезщетение и обезщетението по чл.34 ал. 1 не може да се получават едновременно.

(3) При настъпила смърт обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците на починалия работник или служител пропорционално в зависимост от трудовия му стаж, придобит в системата на железопътния транспорт, но не по-малко от 2 /две/ месечни основни работни заплати.

(4) Обезщетението по ал.1 и ал.2 не могат да се получава едновременно с обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ.

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 

Чл.36. (1) Организацията на работното време се определя с Правилниците за вътрешния трудов ред на Дружеството и поделенията, които се утвърждават след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

(2) Промяна в правилника и/или установената организация на работното време се допуска след обсъждане със Синдикатите.

(3) Страните приемат нормална продължителност на:

– седмично работно време през деня         – 40 часа;

– работно време през деня                          –   8 часа;

– седмично работно време през нощта      – 35 часа;

– работно време през нощта                       –   7 часа.

Чл.37. (1) При провеждане на периодичното медицинско преосвидетелстване на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

– когато прегледът се извършва в населения пункт, където е работното място на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от медицинските органи – 4 часа;

– когато прегледът се извършва извън този пункт – 8 часа.

(2) При провеждане на периодичните психологически прегледи на работниците и служителите, Работодателят признава за работно време:

– когато прегледът се извършва в населеното място, където е местоработата на работника и служителя – времето, употребено за прегледа, въз основа на документ, издаден от специализираните органи, извършили психологическото преосвидетелстване. В този случай, Работодателят задължително осигурява почивка в предходния ден.

– когато прегледът се извършва в населено място, извън местоработата на работника и служителя – 2 дни и полагащите се командировъчни пари. В този случай прегледът е задължително на втория ден.

          Чл.38. При неосъществяване на работната смяна по реда на чл. 17, ал. 5 от Наредба № 50 от 28.12.2001 г. поради отмяна на возило, за работно време се признава времето от явяването на работа до освобождаването.

Чл.39. (1) За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, Работодателят може да установява ненормиран работен ден по условията на чл. 139а от КТ.

(2) Списъкът на конкретните работни места и длъжности в поделенията, които имат право да ползват допълнителен отпуск за ненормиран работен ден по ал. 1, се определя от ръководителите на поделенията след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

Чл.40. (1) При влизане в сила на новия ГДВ Работодателят предоставя на представителите на Синдикатите – страна по КТД за обсъждане разработените графици за обвръзка на превозните бригади по превозни служби.

(2) Междусменната почивка е не по-малко от 12 часа, а седмичната почивка е 48 часа.

(3) Поне веднъж в месеца при сумирано изчисляване на работното време се осигурява седмична почивка с продължителност 48 часа в събота и неделя.

(4) Известяването на денонощното разписание за превозните бригади завършва не по-късно от 16.00 часа на предходното денонощие. Известяването се извършва включително със съвременни технически средства.

(5) Промени на месечните графици за работа се допускат по изключение, след вземане мнението на заинтересованите работници или служители. Промените се довеждат до знанието им най-късно 24 часа преди началото на работната смяна, а за „Кондуктор, спални и кушет вагони” – най-късно 8 часа преди началото на повеската.

Чл.41. Работодателят обсъжда със Синдикатите – страна по КТД всички промени в списъците, изготвени и утвърдени по реда на Наредба № 50 от 28.12.2001 г..

Чл.42. (1) По условията на Кодекса на труда, Наредба 2 от 22.04.1994 г. и Наредба № 50 от 28.12.2001 г. Работодателят може да въвежда разделяне на работния ден на две или три части.

(2) Списъкът на работните места и длъжностите, за които се въвежда работен ден, разделен на две или три части се утвърждава от ръководителите на поделенията, след предварително обсъждане със Синдикатите – страна  по КТД.

(3) През времето на прекъсванията работниците и служителите са свободни от задължения и могат да напускат работните места.

(4) За времето на прекъсването Работодателят осигурява на работниците и служителите условия за почивка.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI.

ОТПУСКИ

 

Чл.43. (1) На работниците и служителите се осигурява 20 дни платен годишен отпуск.

(2) На работници и  служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто се осигурява 26 дни платен годишен отпуск.

(3) При смърт на родител, дете, съпруг/-а/, брат, сестра и родител на другия съпруг, както и при встъпване в брак, полагащият се отпуск по ал. 1 или 2 се завишава с 1 работен ден по искане на работника или служителя, като се ползва за всеки конкретен случай.

(4) Допълнителният платен отпуск по ал.3 се ползва непосредствено след отпуска по чл.157, ал.1, т.2 от КТ, по писмено искане от правоимащия – за конкретния случай или по други поводи, свързани с основното събитие.

Чл.44. На работниците и служителите, отговарящи на критериите на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, в сила от 01.04.2006 г., се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер от 5 до 10 работни дни.

Чл.45. На работниците и служителите, които работят при ненормиран работен ден се осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на 5 работни дни.

Чл.46. През време на отпуските, разрешени по реда на ал. 1, т. 1, 2 и 3 на чл. 157 от Кодекса на труда се изплаща възнаграждение, изчислено по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

Чл.47. (1) Работничките или служителките имат право на допълнителен платен отпуск по условията и реда на чл. 168 от Кодекса на труда.

(2) По изключение отпускът по ал. 1 се ползва от бащите, които сами отглеждат децата си, или когато майката не може да упражни правото си.

Чл.48. (1) Работниците и служителите се включват в курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация след обсъждане със Синдикатите – страна по КТД.

(2) Работодателят дава съгласие за обучение след подаване на заявление от заинтересованото лице и обсъжда със Синдикатите – страна по КТД за длъжности, които са приложими или необходими в железопътния транспорт.

Чл.49. (1) Ползването на платения годишен отпуск става по утвърден от работодателя график за всяка календарна година  по реда и при условията на КТ.

(2) На работници и служители, членове на едно семейство, които работят в Дружеството се осигурява ползването на отпуск в едно и също време, освен ако те не желаят друго.

Чл.50. За участие в досъдебно и съдебно производство, образувано по повод на събитие, възникнало при изпълнение на служебните задължения на работниците и служителите, Работодателят осигурява платен служебен отпуск за времето на призоваване пред съответните органи.

 

РАЗДЕЛ ІХ.

ОТПУСК НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙЦИ

 

Чл.51. (1) За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1. На нещатните синдикалисти – на председатели на синдикални организации – 64 часа годишно, а на секретарите – 32 часа годишно.

2. За участие в конгреси, конференции, семинари и др. синдикални мероприятия – за времето на провеждането им.

(2) Отпускът по ал. 1 не може да се ползва за други цели. Той се отчита в специални книги от Работодателя. При сумирано отчитане на работното време отпускът се предвижда в графиците за работното време.

(3) Времето на отпуска по ал. 1, т. 2 се определя от синдикалното ръководство, което уведомява писмено Работодателя най-малко 2 дни преди началото на ползването.

(4) За участие в съвместни с Работодателя комисии, работни групи  и др. формати, синдикалните членове се командироват при наличие на издадена заповед от и за сметка на Работодателя, съгласно Наредбата за командировките в страната.

 

Чл.52. Щатните синдикални дейци се считат в неплатен отпуск през времето, докато заемат синдикална длъжност.

 

РАЗДЕЛ Х.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл.53. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите е задължение на Работодателя и е за негова сметка. Работниците и служителите носят отговорност за спазването на установените правила по безопасност на труда.

Чл.54Работодателят се задължава да:

– осигурява целево ресурси за организационно-технически, технологични и други проекти за подобряване на условията на труд, съгласно план-програми, изготвени от поделенията въз основа на направени оценки на риска.

– осигурява провеждането на всички видове инструктажи, съгласно изискванията на Наредба РД -07 -2 от 16.12. 2009г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

– провежда периодично обучение на работниците и служителите по въпросите за безопасни и здравословни условия на труд.

– онагледи работните места (помещения) с необходимите инструкции и правила по безопасност на труда.

– не по-малко от веднъж годишно предоставя информация на Синдикатите за състоянието на условията на труда, направените и предстоящи оценки на риска, показателите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост. Информация по тези въпроси със същата периодичност се предоставя на представителите на Синдикатите по поделения.

Чл.55. Страните се споразумяха:

– При настъпили промени, като въвеждане на нови производствени процеси, технологии, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови или реконструирани сгради и помещения, промени в нормативната уредба и др., както и по мотивирано предложение на Синдикатите, да се извършва преразглеждане оценката на риска.

– Всички допълнителни разходи извън поетите от НЗОК, свързани с лечението на пострадали при злополука по време на работа при изпълнение на служебните задължения, се заплащат от Работодателя.

– Работодателят да организира за своя сметка периодични медицински  и психологически прегледи за здравословното състояние на работниците и служителите, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба (Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, Наредба № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи).

Чл.56. Работодателят се задължава:

– да осигури на работниците и служителите обслужване от Служба по трудова медицина;

– да изпълнява разработените от СТМ мерки за отстраняване, намаляване и ограничаване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите;

– да осигури представителство на Синдикатите при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Чл.57. В изпълнение изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, Работодателят осигурява по работни места:

1. За работа при условията на чл. 2 от Наредбата – безплатна храна чрез ваучери, в размер на два лева за отработен ден.

2. Работодателят осигурява безплатно на работниците и служителите както следва:

– При полагане на нощен труд – тонизиращи или ободряващи напитки, на стойност не повече от 1 лв. на смяна, но не по-малко от 1 доза при нощен труд до 4 часа и 2 дози при нощен труд над 4 часа.

– На работещите при ниски температури под 10 °С – чай на стойност не повече от 1 лев на смяна.

– На работещите при температури над 30 °С – минерална вода по 1.5 литра на смяна.

Чл.58. Работодателят осигурява веднъж в годината 5 дни профилакториум на работници и служители, участвали при отстраняване на последствията от настъпили форсмажорни обстоятелства (природни бедствия и др.).

Чл.59. (1) Работодателят за своя сметка осигурява снабдяването, изпирането и всички дейности по поддържането на специалното работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

(2) Списъците по чл. 17, ал. 3 на Наредбата се предоставят на Синдикатите – страна по КТД и обявяват пред работниците и служителите.

Чл.60. Съгласно изискванията на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло,  Работодателят за своя сметка осигурява:

1. Работно облекло.

2.Униформено облекло.

Чл.61. Работодателят застрахова работниците и служителите за застрахователен риск “Трудова злополука” при спазване изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, след предварителни консултации със страните по КТД.

Чл.62. (1) Синдикатите  при поискване имат право на информация  за поетите от Работодателя задължения за:

– санитарно-битово и медицинско обслужване;

– снабдяване и осигуряване със специално, работно, униформено облекло и лични предпазни средства;

– провеждане на периодични медицински прегледи, специална закрила на непълнолетни, бременни жени и майки;

– осигуряване на работни места за трудоустроени и други задължения, посочени в нормативната уредба и този КТД.

(2) Констатираните пропуски и нарушения се обсъждат от страните по договорените в това КТД ред и процедура.

 

 

РАЗДЕЛ XІ.

СОЦИАЛНО ДЕЛО

 

Чл.63. (1) Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от Работодателя и от други източници.

(2) Средствата по ал.1 се разпределят по план-сметка, приета с решение на Събранието на пълномощниците в Дружеството, като с нея задължително се осигуряват:

– ваучери за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО в размер до необлагаемия минимум, но не по-малко от 2 (два) лева на отработен ден, след провеждане на процедура по ЗОП. Ваучерите се получават пропорционално на отработените дни за съответния месец.

– социална сума в размер на 250 лв. при ползване на повече от половината от         полагащия се платен годишен отпуск, която се ползва от работниците и служителите и техните семейства в почивните станции на БДЖ срещу представяне на издадено от работодателя удостоверение.

– ако Работодателя не осигури възможност на работниците и служителите да почиват в почивните бази на БДЖ, сумата или разликата от нея се изплаща в края на календарната година.

– отпускане на помощи при условията и по реда на Правила за отпускане на           социални помощи.

 

Чл.64. (1) Страните приемат социална програма, която се актуализира за всяка календарна година.

(2) Основните направления в програмата са:

– бази за спорт, отдих и туризъм, както и поевтиняване на картите за балнеолечение;

– медицинско обслужване и профилактика;

– минерална вода, чай и др.;

– парични помощи;

– други социални и битови потребности.

Чл.65. (1) Страните се договориха за равнопоставено използване от работниците и           служителите, заети в „БДЖ – Товарни превози”-ЕООД, на почивните бази на “БДЖ” ЕАД на основание сключено споразумение с „БДЖ” –  ЕАД

(2) Жилищата се разпределят от съвместни комисии, изградени от представители на страните по КТД. За целта комисиите приемат Правила за работа.

Чл.66. При наличие на средства и при включването им в средствата по социалната програма, работодателя прави вноски за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на І-ва категория труд към ІІ-ра категория труд и за тези, преминали от ІІ-ра категория труд към ІІІ-та категория труд..

 

 

РАЗДЕЛ ХІІ.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

 

Чл.67. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите си документи за безплатно пътуване по железопътния транспорт съгласно Наредбата за безплатните и с намалени цени пътувания и превози по железниците.

(2) На съкратените работници и служители се запазват личните карти за пътуване до края на годината на уволнението.

РАЗДЕЛ XІІІ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.68. Работодателят се задължава:

1. да обсъжда със Синдикатите всички въпроси свързани с:

– извършване на структурни промени в предприятието, свързани с трудовите и осигурителните правоотношения;

– въвеждане на графици за движение на влаковете и технологии, водещи до промени в организацията на транспортния процес, труда и управлението, със значителни социални последици за работниците и служителите;

– проекти на вътрешни актове, свързани с дейността на Дружеството, в това число разписания на длъжностите и основните заплати за тях, наредби, инструкции и др., които се отнасят до трудовите отношения.

 

Чл.69. Работодателят:

1. по своя преценка поканва представителите на Синдикатите на заседанията на своя ръководен орган и в органите на управление в поделенията, когато се разглеждат проблеми – предмет на КТД. В тези случаи Синдикатите имат право да изразяват становища и изказват съображения;

2. гарантира правото на организиране на структурите на Синдикатите, създава условия и съдейства за осъществяване на дейността им.

Чл.70. (1) Работодателят предоставя за безвъзмездно ползване на основните синдикални организации и синдикални секции – страна по КТД необходимите помещения и канцеларии, като ги съоръжава за своя сметка с офис оборудване (стационарен или мобилен телефон, факс, копирна техника и др.).

(2) Необходимите условия и материална база по ал.1 се договарят между представителите на Работодателя и Синдикатите.

Чл.71. Създадените след подписването на този КТД организации на Синдикатите – страна по КТД се легитимират пред Работодателя във всяко поделение със следните документи:

1. Протокол от учредително събрание (конференция), подписан от учредителите.

2. Поименен списък на членовете на синдикалната организация.

3. Удостоверение за признато членство от Синдикат – страна по КТД.

Чл.72. Синдикалните ръководства се задължават да уведомяват работодателите на съответните нива за новопостъпилите синдикални членове.

Чл.73. (1) Страните по КТД изграждат Централен съвет на Страните по КТД /ЦСС по КТД/. Работата на ЦСС по КТД се определя съгласно “Правила за работа”, приети съвместно.

(2) Работодателят и Синдикатите се споразумяха за следните равнища на представителство на синдикалните организации:

1. На равнище Дружество – упълномощени представители на синдикални формирования – страна по КТД.

2. На равнище поделения – упълномощени представители от синдикалните формирования – страна по КТД в поделението.

Чл.74. (1) Работодателят не може да уволнява, нито да променя едностранно условията по трудовия договор на членовете на синдикални ръководства на участниците в комисиите за водене на преговорите по колективното договаряне и разработване на КТД – членове на Синдикатите без съгласието на:

– за СЖБ  – Координационния съвет;

– за СТСБ – Изпълнителния комитет;

– за НЖС – Изпълнителния съвет;

(2) Не се ползват от синдикална защита работниците и служителите, които се наказват за допуснати тежки произшествия по безопасността на движението и охраната на труда, както и за употреба на алкохол и упойващи вещества и кражби, доказани по съответния законов ред.

            Чл.75. Работодателят няма право под каквато и да е форма да пречи на работника да защитава своите права, да упражнява върху него натиск за работа при условия, застрашаващи неговия живот или сигурността на влаковете, както и да го наказва при отказ за изпълнение на противозаконни нареждания.

Чл.76. Синдикатите се задължават:

– да подкрепят действия на Работодателя, насочени към по-нататъшно развитие на дейността на Дружеството;

– да не предприемат действия, които могат да навредят на интересите на Работодателя при точно и добросъвестно изпълнение от негова страна на законовите разпоредби и договореното в този КТД;

– да не призовават работниците и служителите към ефективни стачки, докато не се изчерпат всички възможности, предвидени в ЗУКТС за доброволно уреждане на възникналите спорове.

Чл.77. Работодателят се задължава да разглежда всички предложения и проекти на Синдикатите, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище на работниците и служителите в Дружеството.

Чл.78. Синдикалните ръководства се задължават:

– да участват в изясняването на възникнали трудови, икономически, социални и други конфликти и фактори на напрежение и да съдействат за тяхното решаване в интерес на своите членове и зачитане интересите на Работодателя;

– да следят за спазване на договореностите в КТД и при нарушения и неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

Чл.79. Работодателят предоставя на Синдикатите необходимите справки, проекти, разчети и нормативни документи относно предстоящи за разглеждане от страните въпроси, най-малко 5 дни преди датата на съответното заседание.

Чл.80. Страните се договориха при приватизация договорите да се включват клаузи за:

1. Запазване предмета на дейност и броя на персонала.

2. Запазване на получаваното до този момент брутно трудово възнаграждение.

3. Прилагане на този КТД за една година.

4. Запазване на правата за безплатни и с намалени цени пътувания.

 

РАЗДЕЛ XІV.

ПРОЦЕДУРА ПРИ РАЗНОГЛАСИЯ. КОНТРОЛ НА КТД

 

Чл.81. (1) При възникване на разногласия по тълкуването и приложението на отделни клаузи от КТД, за уреждане на разногласията се спазва следната процедура:

1. Провеждане на преговори по искане на една от страните за доброволно решаване на спора.

2. Ако не се постигне решение чрез преговори, Работодателят и/или Синдикатите в 7-дневен срок от заключителното заседание внася/т/ въпроса последователно в Подотрасловия и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МТИТС.

3. След изчерпване на горните възможности, но не по-късно от 30 дни от заседанието по т.2, всяка от страните действа по законоустановения ред.

(2) Решенията на страните по КТД са задължителни за представителите на страните по КТД в поделенията на Дружеството.

Чл.82. (1) Страните по КТД осъществяват контрол по прилагането му.

(2) При необходимост те създават съвместни комисии за проучване на отделни проблеми, разработване на предложения за решаването им и за търсене на отговорност от виновните длъжностни лица, допуснали нарушения при прилагането на договора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (1) Работодател по смисъла на КТ, ЗУКТС и този КТД е “БДЖ -Пътнически превози” ЕООД.

(2) „Трудов стаж в системата на железопътния транспорт” е трудовият стаж, придобит в „БДЖ” ЕАД, НК „ЖИ” до 31.12.2004 г., „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД, и ”Холдинг БДЖ – ЕАД”

(3) „Синдикално ръководство” са ръководствата на синдикалните формирования на всички нива, съгласно съответните устави.

(4) Допълнителни възнаграждения с постоянен характер са възнагражденията за придобит трудов стаж и професионален опит и по-висока лична квалификация.

§ 2. (1) Изменения и допълнения на този договор се извършват по всяко време по взаимно съгласие на страните по реда на сключването му. Преговорите започват не по-късно от 20 дни след депозиране на съответното искане на всяка от страните.

(2) Едностранни промени по договора не се допускат.

§ 3. Тълкувания и разяснения се дават съвместно от страните.

§ 4. При промяна на представителя на някоя от страните, тя уведомява другите в срок от 7 дни.

§ 5. На всеки 6 месеца страните отчитат изпълнението на този КТД на нарочни общи заседания.

§ 6. При документирано и доказано нарушение на този Договор, Работодателят приема да потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

§ 7. За неуредени с този КТД въпроси се прилагат общите разпоредби на трудовото законодателство и другите действащи нормативни актове.

§ 8. Този КТД се сключи в 6 еднообразни екземпляра – по един за Синдикатите, страна по КТД, един за Работодателя и един за Главна инспекция по труда.

§ 9. Настоящият КТД влиза в сила от 19.12.2011 г.. Срокът на действието му е две години.

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

                                                                       РАБОТОДАТЕЛИ:      

(инж. Г. Иванов)

 

(М. Христов)

 

СИНДИКАТИ                 

ЗА КНСБ:                                                    ЗА КТ “ПОДКРЕПА”:

 

 

 

СЖБ:  ________________                           НЖС “ПОДКРЕПА”:______________

(инж. П. Бунев)                                                                 (инж. З. Йорданов)

 

СТСБ:________________

(Ек. Йорданова)

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ВИЖТЕ ТУК