Европейското законодателство относно безопасността в ж.п. транспорта.

Железопътен транспорт: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да транспонира изцяло законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт
Европейската комисия поиска от България да приведе всички свои национални разпоредби в съответствие с правото на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт (Директива 2004/49/ЕО). Тази директива изисква от държавите членки да създадат независим орган по безопасността и независим разследващ орган на произшествия и инциденти. Тя също така изисква разпределяне на задачите и отговорностите за безопасността между различните заинтересовани страни от железопътния транспорт с цел да се гарантира, че те не се припокриват и не си противоречат помежду си. До момента обаче България не е успяла да осигури независимостта на разследващия орган и да му предостави достатъчно ресурси. България разполага с два месеца, за да коригира ситуацията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

НА 06.07.2017 г. В ЛОКОМОТИВНО ДЕПО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТ 09.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЛПБ С ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ ОТ РЕГИОНА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА . ПЛЕВЕН. ЛЕВСКИ.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ОФЕРТА ОТ ХОТЕЛ БАНСКО

Screenshot - 10.4.2017 г1

Цената е валидна за един човек при двойно настаняване и включва:
1 нощувка на база All Inclusive
2 Ползване на басейн, сауна, парна баня, контрастен душ, релакс зона, фитнес, wi-fi интернет, паркинг.
3 Туристически данък и 9% ДДС.

• Първо дете до 6 години на допълнително легло се настанява безплатно;
• Второ дете до 6 години на допълнително легло заплаща 18 лв
• Деца от 7 до 13 години на допълнително легло заплащат 24 лв.
• Възрастен на допълнително легло заплаща 30 лв
• Двойната стая е с капацитет 2+2 деца или 2+1 възрастен.

Забележка: За уикендите се приемат резервации за минимум 2 нощувки
Хотелът няма да работи в периода от 08.05 до 21.05

гр. Банско ул. Явор 29, тел. 0879 597 399, 0879 597 413
е-mail: [email protected] www.banskospa.net

Screenshot - 10.4.2017 г2

Основните Месечни Заплати

Уважаеми членове на СЛПБ,
Поради създалото се напрежение относно подписване на анекс за увеличение на Основните Месечни Заплати в БДЖ „ПП- ЕООД” ,представителите на СЛПБ в преговорите са длъжни да Ви кажат истината :
На 16.08.2016 г. от 10.30 ч. бе насрочено заседание на ЦССК в БДЖ „ПП-ЕООД”. СЛПБ на ДВА пъти прие предложението на г-н Димитър Костадинов което е:
За двадесет и три (23) професии, за над 1900 работници да се вдигнат Основните Месечни Заплати.
Представителите на СЛПБ взеха спокойно и уверено това решение,базирайки се на писменото гласуване на председателите от локомотивните депа в БДЖ „ПП- ЕООД” , на заместник председателите и председателя на СЛПБ.
На следващите заседания представителите на СЛПБ не взимаха думата защото си бяха свършили работата. На заседанието на 26.08.2016г. и г-н Петър Бунев прие предложението.
Прилагаме протокола от 16.08.2016г.
Разполагаме и с предложения анекс на 16.08.2016г.
С уважение:

Георги Манолов
Христо Иванов

1
2
3

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЖБ Г-Н ПЕТЪР БУНЕВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господа,

Доказана е тежестта,отговорността , сложността и лошите условия на труд на професията „локомотивен машинист”,водещи до преждевременно психическо и физическо износване.

Заплащането на професията в БДЖ-ПП е силно подценено.
Доказателство за това е недостига на машинисти ,което се мултиплицира в извънреден труд, и постоянен отлив на квалифицирани и обучени от БДЖ кадри към Метрополитена, Мини Марица Изток и частните железопътни превозвачи.

За да не спрат ВЛАКОВЕТЕ поради липса на локомотивни машинисти е необходимо спешно да им се повишат Основните Месечни Заплати и осъвремени/увеличи/ километричното възнаграждение.Техническото състояние на локомотивите постоянно се влошава. Това се коригира с нови и нови задължения на локомотивната бригада ,регламентирани със заповеди и други нормативни актове. Всичко се трупа на гърба на локомотивните машинисти.
Имахме обещанието от страна на БДЖ-ПП за реална оценка на труда на отделните професии,което не е изпълнено.

Това води до обезверяване на хората и те тихо и кротко напускат БДЖ-Пътнически превози.

Председател на СЛПБ :
Георги Манолов

СЛПБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

СТАНОВИЩЕ
НА
СИНДИКАТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

На свое заседание на 22.07.15г УС на СЛПБ реши:

1.По отношение на за промяна в периода на сумирано изчисляване на работното време:
СЛПБ категорично смята за неправилно шестмесечното сумарно изчисляване на работното време. Това решение няма да доведе до намаляване на извънредния труд , поради липсата на локомотивен персонал. В същото време допълнителния доход на всеки три месеца е стимул на локомотивния персонал да понася допълнителното натоварване и реално подпомага фирмата която работи с по малък брой персонал.
Шестмесечното отчитане може само да се окаже причина за допълнителен отлив на локомотивен персонал от БДЖ-Пътнически превози.

2.СЛПБ призовава колегите синдикалисти да не се съгласяват с промяна в Правилника за вътрешният трудов ред на поделенията.

УС на СЛПБ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

                                 ДЕВЕТА  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЛПБ

 

Уважаеми членове на СЛПБ

 

На 23 06 2015г. се проведе Деветата редовна Конференция на СЛПБ.  На нея беше избран нов Управителен  Съвет (УС) в състав:

  Председател

Георги Василев Манолов

  Заместник Председатели

Звездомир  Спасов  Гатев

Борислав     Илиев   Илиев

Ангел      Тинчев     Генчев

Финансова и Контролна Комисия :

Председател

Делко Радев Начев

Членове

Георги   Димитров  Митов

Койчо    Иванов      Петров

С уважение: УС на СЛПБ

КОНГРЕС НА ALE В РУМЪНИЯ

=ALE LOGO

 

Конгрес на АЛЕ в Синая-Румъния на 11.09.2014г.

 

Резолюция на Независимия Синдикат на Локомотивните машинисти в Европа АЛЕ

 

Добре образован локомотивен персонал: Гарант за безопасността и доверието към ж.п. транспорта

 

Чрез интероперативността стана възможен системният трансграничен ж.п.транспорт. Техническите и фирмени предохранителни мерки гарантират висока степен на безопасност в железниците. Въпреки това ултимативната брънка в тази верига е най-вече личността на машиниста, който трябва да взима важни и отговорни решения в случай на извънредни ситуации за предотвратяване  опасностите за пътници и товари.  

 

 Предпоставка за това е образование на високо ниво, което да важи трансгранично и неговото съблюдаване да бъде контролирано.

 

Искания

 

–       Да се изработят и стандартизират изискуеми условия относно обучение на високо ниво за лок.машинисти в Европа.

 

–       Работните инструкции, познанията по трасета, превозни средства и системи да бъдат разработени и контролирани, така че да са приложими в цяла Европа.

 

–       Да се дефинират специфичните за всяка държава условия за достъп и да бъдат единно контролирани и наблюдавани от съответните надзорни органи.

 

60 делегати от синдикатите на лок.машинисти в цяла Европа гласуваха единодушно тази резолюция на Конгреса на АЛЕ.

 

Независимият синдикат на локомотивните машинисти в Европа/АЛЕ/ е обединение от 16 европейски синдиката на лок.машинисти.

В АЛЕ са организирани около 100 000 локомотивни машиниста.

рък_але