КОНГРЕС НА ALE В РУМЪНИЯ

=ALE LOGO

 

Конгрес на АЛЕ в Синая-Румъния на 11.09.2014г.

 

Резолюция на Независимия Синдикат на Локомотивните машинисти в Европа АЛЕ

 

Добре образован локомотивен персонал: Гарант за безопасността и доверието към ж.п. транспорта

 

Чрез интероперативността стана възможен системният трансграничен ж.п.транспорт. Техническите и фирмени предохранителни мерки гарантират висока степен на безопасност в железниците. Въпреки това ултимативната брънка в тази верига е най-вече личността на машиниста, който трябва да взима важни и отговорни решения в случай на извънредни ситуации за предотвратяване  опасностите за пътници и товари.  

 

 Предпоставка за това е образование на високо ниво, което да важи трансгранично и неговото съблюдаване да бъде контролирано.

 

Искания

 

–       Да се изработят и стандартизират изискуеми условия относно обучение на високо ниво за лок.машинисти в Европа.

 

–       Работните инструкции, познанията по трасета, превозни средства и системи да бъдат разработени и контролирани, така че да са приложими в цяла Европа.

 

–       Да се дефинират специфичните за всяка държава условия за достъп и да бъдат единно контролирани и наблюдавани от съответните надзорни органи.

 

60 делегати от синдикатите на лок.машинисти в цяла Европа гласуваха единодушно тази резолюция на Конгреса на АЛЕ.

 

Независимият синдикат на локомотивните машинисти в Европа/АЛЕ/ е обединение от 16 европейски синдиката на лок.машинисти.

В АЛЕ са организирани около 100 000 локомотивни машиниста.

рък_але


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *