НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

                                 ДЕВЕТА  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЛПБ

 

Уважаеми членове на СЛПБ

 

На 23 06 2015г. се проведе Деветата редовна Конференция на СЛПБ.  На нея беше избран нов Управителен  Съвет (УС) в състав:

  Председател

Георги Василев Манолов

  Заместник Председатели

Звездомир  Спасов  Гатев

Борислав     Илиев   Илиев

Ангел      Тинчев     Генчев

Финансова и Контролна Комисия :

Председател

Делко Радев Начев

Членове

Георги   Димитров  Митов

Койчо    Иванов      Петров

С уважение: УС на СЛПБ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *