ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЖБ Г-Н ПЕТЪР БУНЕВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господа,

Доказана е тежестта,отговорността , сложността и лошите условия на труд на професията „локомотивен машинист”,водещи до преждевременно психическо и физическо износване.

Заплащането на професията в БДЖ-ПП е силно подценено.
Доказателство за това е недостига на машинисти ,което се мултиплицира в извънреден труд, и постоянен отлив на квалифицирани и обучени от БДЖ кадри към Метрополитена, Мини Марица Изток и частните железопътни превозвачи.

За да не спрат ВЛАКОВЕТЕ поради липса на локомотивни машинисти е необходимо спешно да им се повишат Основните Месечни Заплати и осъвремени/увеличи/ километричното възнаграждение.Техническото състояние на локомотивите постоянно се влошава. Това се коригира с нови и нови задължения на локомотивната бригада ,регламентирани със заповеди и други нормативни актове. Всичко се трупа на гърба на локомотивните машинисти.
Имахме обещанието от страна на БДЖ-ПП за реална оценка на труда на отделните професии,което не е изпълнено.

Това води до обезверяване на хората и те тихо и кротко напускат БДЖ-Пътнически превози.

Председател на СЛПБ :
Георги Манолов


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *