СЛПБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

СТАНОВИЩЕ
НА
СИНДИКАТА НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

На свое заседание на 22.07.15г УС на СЛПБ реши:

1.По отношение на за промяна в периода на сумирано изчисляване на работното време:
СЛПБ категорично смята за неправилно шестмесечното сумарно изчисляване на работното време. Това решение няма да доведе до намаляване на извънредния труд , поради липсата на локомотивен персонал. В същото време допълнителния доход на всеки три месеца е стимул на локомотивния персонал да понася допълнителното натоварване и реално подпомага фирмата която работи с по малък брой персонал.
Шестмесечното отчитане може само да се окаже причина за допълнителен отлив на локомотивен персонал от БДЖ-Пътнически превози.

2.СЛПБ призовава колегите синдикалисти да не се съгласяват с промяна в Правилника за вътрешният трудов ред на поделенията.

УС на СЛПБ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *