ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ ХОЛДИНГ БДЖ „ ЕАД Г-Н ЙОРДАН НЕДЕВ

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

       НА „ ХОЛДИНГ БДЖ „ ЕАД

       Г-Н ЙОРДАН НЕДЕВ

 

    УВАЖАЕМИ Г-Н НЕДЕВ,

 

Управителния синдикален съвет на СЛПБ на свое заседание проведено на 21.12.2011 г. взе следното решение:

   Незабавно да започнат преговори по проекта за КТД на „ Холдинг БДЖ „ ЕАД, с цел неговото финализиране, по следните причини:

–       Както Ви е известно в този проект са включени всички клаузи касаещи локомотивния персонал.
–       Съюза на транспортните синдикати в България / СТСБ / и Синдиката на железничарите в България / СЖБ / положиха огромни усилия, за да не допуснат СЛПБ да бъде страна в КТД на „ БДЖ Пътнически превози „ ЕООД и „ БДЖ Товарни превози „ ЕООД, за което в интерес на истината Вие нямате никаква вина.
–       Вие и Председателя на Съвета на директорите г-н Владимиров многократно заявявахте, че доходите на работниците и служителите няма да бъдат намалени до 01.06.2012 г., когато ще влезе в сила нова бонусна система.
–       В подписаните КТД в двете дъщерни дружества няма нито една от досегашните клаузи отнасящи се единствено за локомотивния персонал, а те са повече от 10 и са свързани пряко с доходите на този персонал.
–       За първи път от 12 години насам в Колективен трудов договор няма нито една отделна клауза за локомотивния персонал.Дали пък за това СЛПБ не беше допуснат като страна? Както са казва „ Хвала на тези синдикати подписали такъв КТД „.
–       Нещо повече. В Приложение № 2 на „ БДЖ Пътнически превози „ ЕООД, където са отразени основните заплати на всички, липсват длъжностите машинист, пом. машинист, локомотивен инструктор и депомайстор.
–       Има едно изречение, което се употребява и от политици и от синдикалисти и от икономисти и от много други, а то е: „ Трябва да се знае кой кара влака”.                             В Колективните трудови договори на БДЖ група, това не се знае.

 

В заключение:
УСС на СЛПБ ще направи всичко възможно, за да не допусне такива                           „Представителни” Синдикати, някои от които с членска маса в пъти по-малка от членовете на СЛПБ, да се подиграват с труда на локомотивния персонал.

 

С УВАЖЕНИЕ:
Й. Манов
Председател на СЛПБ

КОМЕНТАРИ ТУК: ФОРУМ

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/slpbinfo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *