СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

НА 06.07.2017 г. В ЛОКОМОТИВНО ДЕПО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТ 09.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЛПБ С ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ ОТ РЕГИОНА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА . ПЛЕВЕН. ЛЕВСКИ.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *