ПОДПИСАНО КТД 2009

Браво
На 30.04.2009 г. се подписаха колективните трудови договора на “БДЖ” ЕАД и трите дружества- Пътнически превози, Товарни превози и ТПС / Локомотиви/.Всички председатели на синдикалните организации на СЛПБ в депата ще разполагат с копия от КТД на ТПС / Локомотиви / ЕООД на 02.05.2009 г.

ДОКЛАД ДО УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

КТД в"БДЖ-Тягов подвижен състав/Локомотиви/
Работната група по преговорите за сключване на КТД в”БДЖ-Тягов подвижен състав/Локомотиви/” ЕООД приключи своята работа и излезе с Доклад до Управителя на Дружеството.

ДОКЛАД

РЕЗУЛТАТИ ОТ СРЕЩАТА НА 19.03.2009

ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ
На заседанието проведено на 19.03.09 г.между Синдикатите страна в проекта за КТД и Изпълнителния директор на “БДЖ” ЕАД заедно с тримата управители на дружествата беше постигнато следното:
1.Поради финансовата и икономическата криза и непрекъснатото влошаване на състоянието на ” БДЖ ” ЕАД, с цел максимално запазване на работните места на работниците и служителите, Синдикатите декларираха, че се отказват от поисканото увеличение на работните заплати, увеличението на класа за придобит трудов стаж и увеличения размер на основния годишен платен отпуск, в този момент.Те настояват работните групи да продължат своята работа и след подписване на КТД, с цел двете страни да имат готовност след края на полугодието, при по-добри финансови резултати, да се пристъпи към увеличение на доходите на работниците и служителите.
2.Работодателите приеха сумата която се изплаща при ползване на половината от полагаемия се отпуск да се завиши от 150 на 250 лв.Знае се, че има много въпроси свързани с това, как ще се процедира в случай, че вече е използван този отпуск преди приемането на КТД и други такива ситуации. В тази връзка след подписването на КТД ще има указания за прилагането му и в тях ще бъдат уточнени всички тези въпроси.
3.Също така беше прието да се получават ваучери от всички работници и служители съгласно чл. 209 от ЗКПО в размер до 60 лв. месечно. За да стане това е необходимо да се направи процедура по ЗОП, която в някои случаи трае продължително време.
4. Изпълнителния директор г-н Христо Монов каза, че КТД може да се подпише до 15.04.2009 г.и призова работните групи по дружества да подготвят окончателните текстове до тогава. В тази връзка работната група в ТПС/локомотиви/ насрочи следващото си заседание за 24 и 25.03-2009 г.
5.На това заседание беше подписано Споразумение между синдикатите и работодателите.Прилагам споразумението между Управителя на ТПС / локомотиви / и синдикатите, което съм изпратил и до председателите на всички синдикални организации на СЛПБ.

ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ

На 19.03.2009 г. ще се проведе среща между Синдикатите

КТД-2009 НАДЯВАМЕ СЕ НА ПОНЕ + 20 %
На 19.03.2009 г. ще се проведе среща между Синдикатите участващи в преговорите по КТД и Изпълнителния директор на “БДЖ” ЕАД заедно с тримата управители на дружествата / пътнически превози, товарни превози и ТПС / локомотиви /. Основна тема на срещата ще бъде до каква степен ще има сближаване на позициите с цел по-скорошното подписване на КТД. Очаквайте следваща информация за резултатите от срещата.

КТД-2009

КТД-2009
На 11.03.2009 г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на Синдиката на локомотивния персонал в България. На заседанието бяха поканени и присъстваха: Председателят на Съвета на директорите на „БДЖ” ЕАД – г-н Стоил Фердов, Управителят на „БДЖ – Тягов подвижен състав / Локомотиви/ ” ЕООД – инж. Чавдар Трендафилов и г-н Иван Вълчев – Директор обща администрация в „БДЖ” ЕАД. Две бяхя основните теми, които бяха дискутирани.
По повод разпространяващата се мълва, че отново ще има преструктуриране, а именно дружеството ТПС / Локомотиви / да се раздели към дружествата, пътнически и товарни превози, Й. Манов попита г-н Фердов. Има ли такова решение или дискутира ли се този въпрос в Съвета на директорите? Г-н Иван Вълчев каза, че има доклад на световната банка, в който се изразява такова виждане. Лаконичния отговор на г-н Фердов беше, че достатъчно преструктурирания са направени в железниците.
Относно настояването на СЛПБ за по-скорошно подписване на КТД, г-н Фердов говори за трудностите пред които са изправени дружествата. Кризата, която силно рефлектира и върху железопътните превози. Новите железопътни компании, с които „БДЖ” ЕАД трябва да се конкурира. Намаляването, за да не кажем преустановяването на товарите за и от Кремиковци и не на последно място раздутата администрация. Всичко това обаче не трябва да бъде причина за отлагане подписването на КТД.

След въпросите, които бяха зададени от членовете на УСС и отговорите на гостите, както г-н Трендафилов така и УСС на СЛПБ изразиха готовност с взаимни компромиси да се подпише КТД в дружеството до края на месеца.