ПЕТИ ЮБИЛЕЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР

ДЪЛГОГОДИШНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТЪТ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ-ЙОРДАН МАНОВ,ДАВА НАЧАЛНИЯ УДАР В ПЪРВИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕТИЯТ ЮБИЛЕЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР НА СЛПБ !

SLPB-FUTBOL

SLPB-FUTBOL-2

SLPB-FUTBOL-3

SLPB-FUTBOL4

Среща на председателството на ALE с председателя на Комисията Транспорт и туризъм на ЕС

 

ALE LOGOСреща на председателството на ALE с председателя на Комисията

Транспорт и туризъм на ЕС

 

Брюксел, сряда, 9 януари 2013

 

 

Браян Симпсън/Brian Simpson, Англия, Лейбаристката партия/, Председател на Комисията Транспорт и туризъм на ЕС: Поздравявам представителите на ALE и националните синдикати.

Веселски: Представявам Ви ALE (слайдове)

Михаел Крамер/Michael Cramer/, Европейски парламент, Фракцията на зелените, Германия:

 1.Въпрос:     Може ли ALE да назове какво е социално съкращение?

 Веселски:     Да, именно в Германия и Полша има железници без нормативна уредба за възнаграждение и работно време.

 2.Въпрос:     Ако, напр. както е във Франция, бъдат запазени заплатите на локомотивните машинисти, а на шосето няма минимални заплати, това би довело до пренасочване на трафика към шосето. Позицията на ALE?

 Веселски:     Колегите от Франция не са наши членове.Трябва да бъде предотвратен дъмпинг както на шосето, така и на релсите. Неодходима е здравословна преценка за подпомагане на ж.п.транспорта.


Инес Айяла/Ines Ayala/, Европейски парламент, демократични Социалисти, Испания

 1.Въпрос:     Социален диалог. Не може ли интересите на ALE да бъдат представяни от ЕТФ?

                                                        

Веселски:    ALE  е самостоятелна и трябва да предсавлява своите интереси самостоятелно. Да бъдем прикачени към ЕТФ е невъзможно.

            

Hubert Giger  | Präsident VSLF  | Hardhof 38  | 8064 Zürich  | +41 (0)44 / 431 99 16  | +41 (0)51 / 281 26 96  | [email protected]

   Treffen mit dem Vorsitzender des Ausschuss Transport und Tourismus der EU, Bruxelles, Mittwoch, 9. Januar 2013

 

 Координатор на Белгийските Демократи към ЕС :

 1. Въпрос:    Какво е отношението Ви спрямо ЕТФ?

 Веселски:     Ние представляваме активните лок.машинисти. След различни разговори в миналото се стигна до пробив. В края на януари 2013 ще се състоят по-нататъшни разговори. В крайна сметка винаги става въпрос за това, кой представлява локомотивния и пътуващия персонал във влаковете.

 2.Въпрос:     Освен заплатите, какви са исканията и проблемите на лок.персонал?

 Веселски:     Няма наличие на норми, правови предписания и закони, които да образуват основата на ж.п.транспорта в Европа.
Днес шосето е значително по-добре нормирано от законодателството. Пример за това е Европейското предписание за време за пътуване и управление за шосейния товарен транспорт.
Тук става въпрос за сигурността в ж.п.транспорта.

 

 Мариан Мунтеану/Marian Munteanu/, Европейски парламент , Partidul Popular/neo liberal, Румъния:

 1.Въпрос:     Какво е мнението на ALE относно 4. транспортен пакет на ЕС?

 Веселски:     Регулиране на езиковите и технически норми.

 Frage 2:          Как да се разбира искането за по-високи заплати?

 Веселски:     Различно е за всяка отделна държава. Отчасти обаче намаляването на нивото на заплатите е голямо.Освен това трябва да се предотврати намаляването на нивото на качеството в трансграничния транспорт.

  

Исмаил Ертуг/Ismail Ertug/, Европейски парламентEuro, Содиалдемократическа партия SPD, :

 1.Въпрос:     Какви са връзките Ви със синдикатите в ЕТФ?

 Веселски:     Историята е аналогична с конфликта в Германия.

 2.Въпрос:     Виждането Ви за 4.ж.п.пакет?

 Веселски:      ALE би дал своето Да, ако бъдат поставени определени рамкови условия относно либерализацията. Във фокуса са: единна квалификация, създаване на норми за време за пътуване и управление.

 

Заключителни думи на Председателя Браян Симпсън/ Brian Simpson/:

 Виждам като необходимост по-нататъшна съвместна работа с ALE и моля за конкректана позиция относно 4. ж.п. пакет и подходящо лобиране спрямо ЕК.

 Hubert Giger, VSLF, 9.1.2013

 

Hubert Giger  | Präsident VSLF  | Hardhof 38  | 8064 Zürich  | +41 (0)44 / 431 99 16  | +41 (0)51 / 281 26 96  | [email protected]

| [email protected]

ДОКЛАД НА “ALE” ЗА РУМЪНИЯ

Доклад на FML – Румъния
Брюксел, 9 януари 2013

Logo_CFR_Marfa

През второто полугодие на 2012г.дейността на FML беше концентрирана срещу намерението на правителството да приватизира чрез продажба на всички акции/100%/ на обществения товарен превозвач CFR-Marfa.

FML, съгласно закона, прикани Транспортното министерство да организира обществена дискусия на тема „Окончателна продажба на държавните предприятия за товарен транспорт“. На тази дискусия нашият синдикат подчерта, че предложеното от правителството решение е вредно за бъдещето на тези предприятия.

В следствие на тази обществена дискусия Висшият съвет за защита на Румъния се обяви против продажбата на мнозинството акции на държавните товарни превозвачи. 

Правителството обаче възнамерява през 2013г. да възобнови процедурата по продажба въз основа на неговото задължение към Международния валутен фонд.

FML участва на всички заседания на Управителните съвети на тези предприятия.В това отношение едно се очертава все по-ясно, че ръководствата на предприятията се въздържат да канят представители на синдикатите на тeзи заседания и по този начин не спазват условията на КТД.

При обществените предприятия за пътнически транспорт продължи своята политика: закриването на линии и даването им на концесия в полза на частни превозвачи или просто закриване на влакове по необявени причини : намаляване на държавната субсидия за обществените предприятия и нейното увеличаване за частните превозвачи.

ДОКЛАД НА “ALE” ЗА ХЪРВАТИЯ

[SCM]actwin,0,0,0,0;ScreenshotCaptor 2/25/2013 , 11:07:07
Доклад на SSH /Хърватия/

Процесът на преструктириране трябваше да бъде завършен до 01.10.2012г. Окончателното решение го взима Хърватският парламент, което трябва да бъде потвърдено от Съда по търговско право. Решението на съда може да бъде само политически акт, тъй нато няма да бъде в унисон с действащите в Хърватия закони. Не беше проведено изследване относно рентабилността, защото този процес на преструктуриране, проведен от Управата на HŽ Холдинг, не води до икономии поради некомпетентността и незнанието на Ръководството на Холдинга.

Предложението на нашия синдикат за преструктуриране на нашето предприятие беше прието. Чрез разделянето на локомотивите и персонала в две предприятия  HŽ Cargo и HŽ Пътнически транспорт    се постигна това, че в момента се нуждаем както от повече локомотиви, така и от повече лок.машинисти. Това беше и нашата цел. Ако не беше намалял товарният транспорт и отпадането на 50 влака в новото разписание за пътнически транспорт, не бихме имали и излишък на лок.машинисти. Това щеше да дове до съкращаването на 200 лок.машинисти. Около 100 машиниста отговарят на условията за излизане в пенсия до края 2012г. Чрез намаляване на нормата се опитваме да запазим работните места на останалите 100 лок.машиниста. Надяваме се да подпишем съвместно споразумение с двете предприятия. Това споразумение е много важно за нас за да можем да договорим добри условия  в новия КТД за лок.машинисти в след изтичане на КТД при  HŽ Cargo и HŽ  Пътнически транспорт.

Ние одобряваме процесите на преструктурине, но не и дейността на новото Ръководство. Това ръководство се опитва да провежда тези процеси само и само да се каже, че прави нещо.                                                                                                                                 Що се отнася до синдикалните членове , се сблъскваме с проблема, че една част от лок.машинисти ще работят само в пътническия, а друга само в товарния транспорт.

Няма инвестиции, не се създават нови пазари и нашият карго превозвач няма големи шансове тук. Затова ние сме за частична приватизация на Карго, въпреки че това е в противоречие със синдикалния смисъл и може да доведе до загуба на работни места.

Надяваме се по този начин да се увеличи транспорта в каргото, защото Ръководството, което е отговорно за политиката в карготранспорта не е дорасло да изпълнява тази задача. Ако тази политика продължи,  вместо обявените за съкращение 800 работни места /150 лок.машинисти/, ще бъдат съкратени допълнително още 500 души.

КОНГРЕС НА ALE В БРЮКСЕЛ

ALE LOGOНезависимият синдикат на локомотивните мащинисти в Европа ALE е организация, основана през 1989г. от представители на синдикатите на локомотивните мащинисти на GDL Германия, SMA Италия, VVMC Холандия und VSLF Швейцария, към която по-късно се присъединяват синдикати и от други държави.

В днешно време ALE обединява 16 синдиката на локомотивни машинисти от много европейски държави, като в цялост представлява 70 000 локомотивни машиниста.……..

ЗА ДА ВИДИТЕ В PDF ФОРМАТ НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-2

ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ВЪВ ВАШИЯТ КОМПЮТЪР НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-1

ОБРЪЩЕНИЕ oт делегатите на VIII национална конференция на СЛПБ

 

ОБРЪЩЕНИЕ


 От делегатите на VIII национална конференция на СЛПБ

 

 Уважаеми членове на СЛПБ


На проведената конференция на СЛПБ беше избран нов Управителен Синдикален съвет (УСС):

 Георги Василев Манолов  – Председател

Владислав Иванов Петков – Зам.председател – Синдикална защита

Илко Атанасов Търпов    – Зам.председател – Условия на труд

Любомир Петров Сандов  – Зам.председател – Организационни въпроси

 

Делегатите на конференцията и УСС разгледаха тежкото състояние на БДЖ . стартиралите съкращения на локомотивния персонал, намаляването на неговите доходи след унизителните КТД – 2011 в БДЖ ПП и БДЖ ТП и предстоящо ново намаляване на възнагражденията след влизане в действие на несправедливата бонусна система.

 

Уверяваме Ви. че новоизбраният УСС ще предприеме всички предвидени в Закона средства и действия за недопускане на съкращения и каквото и да било намаляване на доходите на локомотивния персонал.

 


С уважение: УСС на СЛПБ

ДО 40% НАМАЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ В БДЖ

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТРОВЕТЕ НА КТ “ПОДКРЕПА” И КНСБ

 На проведените късно снощи преговори по изпълнение на стачното споразумение и за подписване на
KTД в холдинг БДЖ ЕАД и превозните дружества от страна на мениджърските екипи в лицето на господата
Владимиров и Недев бе направено ново предложение за параметри в КТД, с което се орязват основни и
социални плащания:
    – Възнаграждения за нощен труд от 42 % на 25 %
    – Възнаграждения за извънреден труд от 60 % на 50 % за работни дни и от 90 % на 75 % за почивни дни;
от 110 % на 100 % за официален празник; от 75 % на 60 % при сумарно изчисляване на работното време,
от 210 % на 150 % при извънреден труд, превишаващ 150-те часа – норматив по Кодекса на труда;
    – Намаление на възнагражденията за “клас” от 1 % на 0.6 % за всяка прослужена година
    – Намаляват се възнагражденията за пропътувани километри от 3.8 ст на 1 ст
    – Премахване на възнагражденията за интензивен труд
    – Намаляване на обезщетенията при уволнение от работа поради заболяване от 3 на 2,5 брутни работни
заплати
    – Намаляване на обезщетенията при пенсиониране от 9 на 7.5 брутни работни заплати
    – Намаляване на обезщетенията при съкращения от 5 на 3 брутни заплати;
    – Намаляване на обезщетенията по чл.331 от КТ (доброволно напускане) от 6 на 4 брутни заплати
    – Премахване на транспортното обслужване при прекъсване на работното време
    – Намаляване на основния годишен отпуск от 22 на 20 работни дни и за трудоустроените от 30 на 26
работни дни
    – Премахване на допълнителния отпуск при смърт на близък или кръводаряване
    – Намаляване на отпуска за вредни условия на труд, който в момента е от 5 до 10 дни на база оценка на
риска на работното място, като новото предложение е от 1 до 5 дни
    За всички въпроси по безопасни и здравословни условия на труд, работното време и отпуски мениджърският
екип предлага синдикатите и колективът да бъдат само информирани в нарушение на Кодекса на труда, където е
разписано, че работодателят задължително се консултира по тези проблеми с представителите на работниците.
    От страна на мениджърския екип бе декларирано, че не приема договаряне на процент за социални разходи.
    Господата Владимиров и Недев декларираха решението си да бъдат премахнати всички социални отношения,
съществуващи в сегашния КТД като:
    – При излизане в платен отпуск повече от 50 % от полагащия се размер на отделния работник и служител – 250 лв
    – Помощ при продължително боледуване над 1 месец – 1 минимална заплата за страната
    След направените по-горе предложения от мениджърския екип, представителите на КТ “Подкрепа” и КНСБ
заявиха категоричната си позиция, че тези предложения са НЕПРИЕМЛИВИ, заради това, че представлява намаление на
доходите с 35-37 %.
    Ефективната стачка продължава до постигане на приемливи параметри. От страна на КНСБ и КТ “Подкрепа” бе
декларирано, че при по-ниски параметри от изпълнявания от мениджърския екип КТД, подписан през 2009 г., няма да има
отстъпление.

2000 души ще бъдат съкратени от БДЖ

2000 души ще бъдат съкратени от БДЖ. Това стана ясно на пресконференция на тема „Реформите в БДЖ”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Намаляване на персонала, т.нар. масово съкращаване, ще бъде извършено по абсолютно законен начин, каза председателят на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” Владимир Владимиров. На служителите, които са в включени в поименните списъци, предоставени от директорите на поделенията на БДЖ, ще бъдат предложени 6 крупни заплати, за да напуснат. Който няма желание да напусне, ще се действа според Кодекса на труда.
Съкращенията на тези 2000 служители започват веднага. „Нашата надежда е до началото на следващата година всичко да е приключило”, заяви Йордан Недев – изпълнителен директор на БДЖ.

ПРОТОКОЛ ОТ 26-04-2011

ПРОТОКОЛ

oт среща на страните по КТД 2009 г. в “Холдинг БДЖ’ ЕАД. “БДЖ – Товарни превози

ЕООД и “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Днес. 26.04.2011 г. от 14.00 часа. съгласно договореност от проведеното на 18.04.2011 г. заседание, се проведе среша на страните по КТД 2009 г. и стачните комитети в “Холдинг БДЖ'” ЕАД. “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за продължаване на диалога по изпълнение на т. 3 от Стачното споразумение, подписано на 10.03.2011 г.

 

Па срещата присъстваха: От страна на работодателите:

“Холдинг БДЖ” ЕАД:

“БДЖ- Товарни превози” ЕООД”: “БДЖ — Пътнически превози” ЕООД’

 

инж. Пенчо Попов, Румяна Михайлова.      Йорданка Кинова. Анелия Влъчкова                                       инж. Георги Друмев. Александър Митрев         инж. Георги Иванов, Георги  Панчев

 

От страна на стачните комитети:

“Холдинг БДЖ” ЕАД:

Владимир Генадиев Колев: Бойко Николов Тудаков Любомир Радев Милков: Валери Петров Димитров Сашо Цветанов Алексов.

•БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Гочо Т. Гочев; Венцислав Василев Стоилов:   Лиляна  Стоянова Занева; Иван Костадинов Стоянов

“БДЖ – Пътнически превози” ЕО( >Д:

Ангел Стоименов Игнатов; Дечко Любенов Гърков Кристиан Константинов Константинов;   Георги Димитров Георгиев.

 

От страна на синдикатите: КНСБ:

СЖБ

инж. Петър Бунев, Стойчо Кръстев

 

СТСБ

СЛПБ

КТ “Подкрепа”:

НЖС “Подкрепа” ФТР “Подкрепа”

Даниела Златкова Йордан Мановинж. Божидар Тасев

Розен Зарков, Искра Иванова, Илиян Ценов

Секретар на заседанието: Славка Иванова

По време на заседанието страните продължала обсъжданията на начина на изпълнение на т. 3 от  Стачното споразумение, подписано па  10.03.2011  г. След обсъжданията страните се споразумяха за следното изменение на т. 3 от Стачното споразумение, подписано на 10.03.2011 г.:

„Работодателят поема задължението да предоставя ваучерите за храна по смисъла на чл.209 ЗКПО по 2.00 лв. на отработен ден, или да изплаща по 2.50 лв. на отработен ден до сключването на договор за отпечатване на ваучерите, на всички работници и служители, считано от 01.10.2010 г., като изплащането им започне от 01.04.2011 г. до наваксване на изоставането в срок до 01.10.2011 г.”

Синдикатите информираха работодателите, че са внесени проекти за нови колективни трудови договори. Предложиха да бъдат сключени споразумения, уреждащи достигнатите нива в трудовоправните отношения на работниците и служителите до постигането на нови договорености. След обсъждане, страните се споразумяха диалогът по този въпрос да продължи на 02.05.2011 г. от 14.00 часа. Страните се считат уведомени с вземането на това решение.

СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 10. 03. 2011 г. по покана на Изпълнителния директор на “Холдинг БДЖ” ЕАД се проведе среща между ръководствата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни преводи” ЕООД, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от една страна и ръководствата на синдикалните организации – страна по КТД и стачните комитети в “Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени искания по чл. 3 oт ЗУКТС, внесени с писма с изх. № № 78, 79 и 80/18.10.2010 г. (вх.№ № 34-00-624.625 и 626/18.10.2010 г.), като страните:

“Холдинг БДЖ” ЕАД, представлявано от Изпълнителния директор инж.Пенчо Попов

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, представлявано от Управителитe инж.Г Друмев и Александър Митрев

“БДЖ- Пътнически превози” ЕООД, представлявано от Управителите инж. Георги Иванов и Георги Панчев, в качеството им на Работодател,

и стачните комитети:

“Холдинг БДЖ” ЕАД

Владимир Генадиев Колев

Бойко Николов Тудаков

Любомир Радев Милков

Валери Петров Димитров

Сашо Цветанов Алексов

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Ангел Стоименов Игнатов

Дечко Любенов Гърков

Кристиан Константинов Константинов

Георги Димитров Георгиев

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Гочо Тилев Гочев

Венцислав Василев Стоилов

Лиляна Стоянова Занева

Иван Костадинов Стоянов

на основание общите стачни искания и проведените преговори в периода 25.10.2010 г. – 11.02.2011 г., водени от желанието за постигането на разбирателство и взаимоизгодни решения по възникналия колективен трудов cпop, водени от разбирането за обществената значимост на ефективните стачни действия и техния ефект върху предоставянето на социалния ангажимент на БДЖ по транспортното обслужване на населението и в търсене на диалог за преодоляване на последствията от тези действия и за двете страни.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.   По т. 1 от исканията: – Страните се споразумяха: Работодателят няма да предприема уволнения на работниците и служителите, поради съкращаване на щата или при намаление на обема на работа без съгласието на синдикалния орган в съответното предприятие.

2.   По т. 2 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят се задължава да продължи изпълнението на Графика за изплащане на просрочените задължения по Наредба № 11 в “БДЖ” ЕАД, “БДЖ Товарни превози” ЕООД и “БДЖ Пътнически превози” ЕООД, в който се предвижда компенсиране на изоставането във всички дружества, като с аванса за месец март 2011 г. се изплатят ваучерите за месеците октомври и ноември 2010 г. и с аванса за месец април 2011г. се изплатят дължимите ваучери за месец декември 20Юг. за всички дружества и ваучерите за декември 2009 г. в „БДЖ Пътнически превози” ЕООД. Работодателят продължава да изплаща дължимите ваучери до наваксване на изоставането, в срок до 01.10.2011 г.

3.     По т.3 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят поема задължението да предоставя ваучерите за храна по смисьла на чл.209 ЗКПО по 2 лв. на отрабочен ден на всички работници и служители, етапно or 01.10.2010 г. като изплащането им започне от 01.04.2011 г. до наваксване на изоставането в срок до 01.10.2011 г.

4.     По т. 4 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят поема задължението до края на м.април 2011 г. да изплати дьлжимата за 2009 г. социална сума за ползване на повече от половината от полагащия се платен годишен отпуск на работниците и служителите, съгласно КТД 2009, в размер на 100 лв. във вид на безименни ваучери, които да бъдат ползвани в почивните бази на “Холдинг БДЖ” ЕАД в срок до 01.09.2012 г.

5. По т. 5 от исканията: Страните се споразумяха осигуряването на допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на I-ва категория труд към II-ра категория труд и за тези, преминали от II-ра категория труд към III-ра категория труд да залегне в следващите колективни трудови договори в „Холдинг БДЖ” EАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, “БДЖ – Пътнически превози” EООД.

6.     По т. 6 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят се задължава да предприеме действия за поетапно изпълнение на Програмата за подобряване на условията на труд и снабдяването на работниците и служителите с лични предпазни средства и работно и униформено облекло за 2011 г.. в срок до 15.10.2011 г.

7.     По т.7 от исканията: Страните се споразумяха, че въпросът не е актуален поради приемане на пенсионната реформа от Народно събрание.

Страните приемат договореностите в настоящото стачно споразумение да залегнат в съдържанието на КТД на Дружествата, упоменати по-горе, за 2011 г.

Работодателят поема задължение да не търси дисциплинарна. имуществена. наказателна, съдебна отговорност от работниците и служителите, както и от техните представители, участвали в провеждането и организирането на ефективната стачка в системата на БДЖ.

При неизпълнение, на което и да е от задълженията от Работодателя по настоящото споразумение, работниците и служителите и техните представители запазват стачната си готовност и правото си да преминат към ефективни стачни действия.

Страните изразяват удовлетворение от изготвеното споразумение и декларират, че то отговаря на интересите им и е постигнато в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от тях. Страните гарантират, че ще работят в подкрепа на реформата за финансово стабилизиране и модернизиране, която се провежда в “Холдинг БДЖ” ЕАД.

Споразумението е изготвено в десет еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и подлежи на съвместно оповестяване пред работниците и служителите и пред обществеността.

ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ:

РАБОТОДАТЕЛИ:

“ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:            “БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД:

(инж.П.Попов)                                       (инж. Георги Друмев)

(Александър Митрев)

БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

(инж.Георги Иванов)                                          (Георги Панчев)

СТАЧНИ КОМИТЕТИ:

“ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:

Владимир Колев

Бойко Тудаков

Любомир Милков

Валери Димитров

Сашо Алексов

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД

СИНДИКАТ НА ЛОКОМОТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

1233 София бул.”Кн.Мария Луиза’* № 106 Председател: тел.831 91 50,ж.п. 31 53, факс 831 71 24

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА„ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД Г-Н ПЕНЧО ПОПОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОПОВ,

На заседанието на страните по КТД, което се проведе на 12.10.2010 г. в точка разни СЛПБ постави за решаване проблема с отпуските на пътуващия персонал. Решението на страните по КТД е. че за тези въпроси ще се търси решение на следващо заседание. В тази връзка Ви моля да насрочите заседание в дните между Коледа и Нова година за намиране на решение на поставените въпроси.
Това искане е съгласувано с колегите от другите синдикати страна по КТД.

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “БДЖ” ЕАД

до
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “БДЖ” ЕАД

ИСКАНИЯ

от работниците и служителите в “БДЖ” ЕАД

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На основание чл.З, ал.2 от Закона за уреждане на колективни трудови спорове /ЗУКТС/ и във връзка с чл.1, ал.2 от ЗУКТС, с настоящото писмо предявяваме към Вас следните искания:
1. Работодателят да не предприема съкращение на персонала.
2. Работодателят да представи и спазва график за изпълнение на Наредба № 11 за просрочените и текущи задължения.
3. Работодателят незабавно да предостави ваучерите за храна на всички работници и служители в дружеството, поето като задължение от дата 01.07.2010 г., неизпълнено от работодателя до настоящия момент.
4. Работодателя да пристъпи към незабавно изплащане на социалната сума по КТД, дължима при ползването на повече от ½ от полагащия се платен годишен отпуск за 2009 г./разликата от 100 лв за 2009 г./, която сума не е изплатена на ползвателите въпреки поетото задължение.
5. Считано от 01.01.2011 г. работодателя да осигури допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите преминали от списъците на I-ва категория труд към II-ра категория труд и за тези преминали от II-ра категория труд към Ш-та категория труд.
6. Работодателят незабавно да влезе в преговори с представителите на Синдикатите на основание чл.37 и чл.42 от КТ за изработване на ПРОГРАМА до 31.12.2010 г. за подобряване на условията на труд в дружеството за 2011 г., както и за снабдяването на работниците и служителите с лични предпазни средства и работно и униформено облекло.
7. Поемане задължение за изготвяне на съвместна позиция със Синдикатите и участие в преговори с МТСИТ за недопускане приемане от страна на правителството изменения в пенсионната система, касаещи увеличение на възрастта и осигурителния стаж за всички работещи в системата на БДЖ.

Предлагаме незабавно да започнат преговори по предявените искания на 26.10.2010 г. от 10.30 часа с място на провеждане в посочена от Вас зала в сградата на “БДЖ” ЕАД, находяща се на ул.Иван Вазов № 3, София.
На основание чл.4, ал.2 от ЗУКТС предлагаме преговорите да продължат не повече от 14 дни.
Наши представители за водене на преговорите са:
1. Любомир Радев Милков – СЖБ
2. Димитър Петров Динев – СЖБ
3. Бойко Николов Дудаков – НЖС „Подкрепа”
4. Павел Митков Христов – ФТР”Подкрепа”
5. Сашо Цветанов Алексов – СТСБ
6. Йордан Александров Манов – СЛПБ
Запазваме си правото да привличаме в преговорите консултанти и експерти.
Очакваме от Вас потвърждение на датата, часа и мястото на преговорите.
Уведомяваме Ви, че в случай на неуспешни преговори ще упражним правата си съгласно чл.50 от Конституцията на Република България и чл.11 от ЗУКТС, като проведем ефективна стачка до сключване на споразумение по стачните искания.

С оглед на защитата на правата си ще предприемем и други позволени от закона действия.

СРЕЩА МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ БДЖ

ПРОТОКОЛ


На 12.10.2010 г. от 15.30 часа се проведе среща между ръководствата на “БДЖ” ЕАД. “БДЖ -Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и ръководствата на синдикалните организации – страна по КТД в “БДЖ” ЕАД. “БДЖ – Товарни превози” ЕООД и “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

На срещата присъстваха: От страна на работодателя:
“БДЖ” ЕАД:
“БДЖ Товарни превози” ЕООД
“БДЖ Пътнически превози” ЕООД
инж. Пенчо Попов
инж. Георги Друмев, Александър Митрев инж. Георги Иванов

Oт страна на синдикатите:
КНСБ:
СЖБ

инж. Петър Бунев

СТ СБ инж. Сашо Алексов
СЛПБ Йордан Манов. Владислав Петков
КТ “•Подкрепа”:
НЖС “Подкрепа” инж. Божидар Тасев. Стефан Пирков
ФТР “Подкрепа” Розен Зарков. Искра Иванова
Секретар на заседанието: Славка Иванова
С лед обсъждане страните приеха следния дневен ред:
1. Обсъждане предоставянето на ваучери за храна в дружествата по Наредба 11
2. Разни

В хода ма обсъжданията бяха разгледани следните въпроси и се изразиха следните становища:

По т.1 от дневния ред:
П. Попов информира, че има проблем с процедурата за ваучерите по Наредба № 11
Във връзка с предложенията на Синдикатите, направени на заседанието, проведено на 23.09.2010 г. за изплащане на пари, в случай на забавяне на процедурата и за изпълнение на поетите договорености по ЗУКТС, от страна на Работодателя се направи предложение да започне изплащането на пари в размер на 2.60 лв.. за да не бъдат ощетявани правоимащите.

По г. 1 от дневния ред страните решиха:

До решаване на проблема с доставката на ваучери по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2006 г.), страните по КТД в „БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД н “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се споразумяха да започне изплащането на сума в размер на 2.60 лв. на отработен ден на правоимащите по Наредбата.

По т.2 от дневния ред:

Й. Манов внесе писмо изх. № 171/11.10.2010 г.. с което СЛПБ настоява за осигуряване възможност за ползване на социалната сума за 2010 г. при отказ на Работодателя за ползване на отпуска. Устно постави и въпроса за осигуряване ползването на профилакториум за 2010 г.

т. 2 от дневния ред страните по КТД решиха:
Поставените от СЛПБ въпроси ще се разискват и ще се търси възможност за решаването им

на следващи заседания на страните по КТД.

Срещата приключи в 16.00 часа.