Среща на председателството на ALE с председателя на Комисията Транспорт и туризъм на ЕС

 

ALE LOGOСреща на председателството на ALE с председателя на Комисията

Транспорт и туризъм на ЕС

 

Брюксел, сряда, 9 януари 2013

 

 

Браян Симпсън/Brian Simpson, Англия, Лейбаристката партия/, Председател на Комисията Транспорт и туризъм на ЕС: Поздравявам представителите на ALE и националните синдикати.

Веселски: Представявам Ви ALE (слайдове)

Михаел Крамер/Michael Cramer/, Европейски парламент, Фракцията на зелените, Германия:

 1.Въпрос:     Може ли ALE да назове какво е социално съкращение?

 Веселски:     Да, именно в Германия и Полша има железници без нормативна уредба за възнаграждение и работно време.

 2.Въпрос:     Ако, напр. както е във Франция, бъдат запазени заплатите на локомотивните машинисти, а на шосето няма минимални заплати, това би довело до пренасочване на трафика към шосето. Позицията на ALE?

 Веселски:     Колегите от Франция не са наши членове.Трябва да бъде предотвратен дъмпинг както на шосето, така и на релсите. Неодходима е здравословна преценка за подпомагане на ж.п.транспорта.


Инес Айяла/Ines Ayala/, Европейски парламент, демократични Социалисти, Испания

 1.Въпрос:     Социален диалог. Не може ли интересите на ALE да бъдат представяни от ЕТФ?

                                                        

Веселски:    ALE  е самостоятелна и трябва да предсавлява своите интереси самостоятелно. Да бъдем прикачени към ЕТФ е невъзможно.

            

Hubert Giger  | Präsident VSLF  | Hardhof 38  | 8064 Zürich  | +41 (0)44 / 431 99 16  | +41 (0)51 / 281 26 96  | [email protected]

   Treffen mit dem Vorsitzender des Ausschuss Transport und Tourismus der EU, Bruxelles, Mittwoch, 9. Januar 2013

 

 Координатор на Белгийските Демократи към ЕС :

 1. Въпрос:    Какво е отношението Ви спрямо ЕТФ?

 Веселски:     Ние представляваме активните лок.машинисти. След различни разговори в миналото се стигна до пробив. В края на януари 2013 ще се състоят по-нататъшни разговори. В крайна сметка винаги става въпрос за това, кой представлява локомотивния и пътуващия персонал във влаковете.

 2.Въпрос:     Освен заплатите, какви са исканията и проблемите на лок.персонал?

 Веселски:     Няма наличие на норми, правови предписания и закони, които да образуват основата на ж.п.транспорта в Европа.
Днес шосето е значително по-добре нормирано от законодателството. Пример за това е Европейското предписание за време за пътуване и управление за шосейния товарен транспорт.
Тук става въпрос за сигурността в ж.п.транспорта.

 

 Мариан Мунтеану/Marian Munteanu/, Европейски парламент , Partidul Popular/neo liberal, Румъния:

 1.Въпрос:     Какво е мнението на ALE относно 4. транспортен пакет на ЕС?

 Веселски:     Регулиране на езиковите и технически норми.

 Frage 2:          Как да се разбира искането за по-високи заплати?

 Веселски:     Различно е за всяка отделна държава. Отчасти обаче намаляването на нивото на заплатите е голямо.Освен това трябва да се предотврати намаляването на нивото на качеството в трансграничния транспорт.

  

Исмаил Ертуг/Ismail Ertug/, Европейски парламентEuro, Содиалдемократическа партия SPD, :

 1.Въпрос:     Какви са връзките Ви със синдикатите в ЕТФ?

 Веселски:     Историята е аналогична с конфликта в Германия.

 2.Въпрос:     Виждането Ви за 4.ж.п.пакет?

 Веселски:      ALE би дал своето Да, ако бъдат поставени определени рамкови условия относно либерализацията. Във фокуса са: единна квалификация, създаване на норми за време за пътуване и управление.

 

Заключителни думи на Председателя Браян Симпсън/ Brian Simpson/:

 Виждам като необходимост по-нататъшна съвместна работа с ALE и моля за конкректана позиция относно 4. ж.п. пакет и подходящо лобиране спрямо ЕК.

 Hubert Giger, VSLF, 9.1.2013

 

Hubert Giger  | Präsident VSLF  | Hardhof 38  | 8064 Zürich  | +41 (0)44 / 431 99 16  | +41 (0)51 / 281 26 96  | [email protected]

| [email protected]

ДОКЛАД НА “ALE” ЗА РУМЪНИЯ

Доклад на FML – Румъния
Брюксел, 9 януари 2013

Logo_CFR_Marfa

През второто полугодие на 2012г.дейността на FML беше концентрирана срещу намерението на правителството да приватизира чрез продажба на всички акции/100%/ на обществения товарен превозвач CFR-Marfa.

FML, съгласно закона, прикани Транспортното министерство да организира обществена дискусия на тема „Окончателна продажба на държавните предприятия за товарен транспорт“. На тази дискусия нашият синдикат подчерта, че предложеното от правителството решение е вредно за бъдещето на тези предприятия.

В следствие на тази обществена дискусия Висшият съвет за защита на Румъния се обяви против продажбата на мнозинството акции на държавните товарни превозвачи. 

Правителството обаче възнамерява през 2013г. да възобнови процедурата по продажба въз основа на неговото задължение към Международния валутен фонд.

FML участва на всички заседания на Управителните съвети на тези предприятия.В това отношение едно се очертава все по-ясно, че ръководствата на предприятията се въздържат да канят представители на синдикатите на тeзи заседания и по този начин не спазват условията на КТД.

При обществените предприятия за пътнически транспорт продължи своята политика: закриването на линии и даването им на концесия в полза на частни превозвачи или просто закриване на влакове по необявени причини : намаляване на държавната субсидия за обществените предприятия и нейното увеличаване за частните превозвачи.

ДОКЛАД НА “ALE” ЗА ХЪРВАТИЯ

[SCM]actwin,0,0,0,0;ScreenshotCaptor 2/25/2013 , 11:07:07
Доклад на SSH /Хърватия/

Процесът на преструктириране трябваше да бъде завършен до 01.10.2012г. Окончателното решение го взима Хърватският парламент, което трябва да бъде потвърдено от Съда по търговско право. Решението на съда може да бъде само политически акт, тъй нато няма да бъде в унисон с действащите в Хърватия закони. Не беше проведено изследване относно рентабилността, защото този процес на преструктуриране, проведен от Управата на HŽ Холдинг, не води до икономии поради некомпетентността и незнанието на Ръководството на Холдинга.

Предложението на нашия синдикат за преструктуриране на нашето предприятие беше прието. Чрез разделянето на локомотивите и персонала в две предприятия  HŽ Cargo и HŽ Пътнически транспорт    се постигна това, че в момента се нуждаем както от повече локомотиви, така и от повече лок.машинисти. Това беше и нашата цел. Ако не беше намалял товарният транспорт и отпадането на 50 влака в новото разписание за пътнически транспорт, не бихме имали и излишък на лок.машинисти. Това щеше да дове до съкращаването на 200 лок.машинисти. Около 100 машиниста отговарят на условията за излизане в пенсия до края 2012г. Чрез намаляване на нормата се опитваме да запазим работните места на останалите 100 лок.машиниста. Надяваме се да подпишем съвместно споразумение с двете предприятия. Това споразумение е много важно за нас за да можем да договорим добри условия  в новия КТД за лок.машинисти в след изтичане на КТД при  HŽ Cargo и HŽ  Пътнически транспорт.

Ние одобряваме процесите на преструктурине, но не и дейността на новото Ръководство. Това ръководство се опитва да провежда тези процеси само и само да се каже, че прави нещо.                                                                                                                                 Що се отнася до синдикалните членове , се сблъскваме с проблема, че една част от лок.машинисти ще работят само в пътническия, а друга само в товарния транспорт.

Няма инвестиции, не се създават нови пазари и нашият карго превозвач няма големи шансове тук. Затова ние сме за частична приватизация на Карго, въпреки че това е в противоречие със синдикалния смисъл и може да доведе до загуба на работни места.

Надяваме се по този начин да се увеличи транспорта в каргото, защото Ръководството, което е отговорно за политиката в карготранспорта не е дорасло да изпълнява тази задача. Ако тази политика продължи,  вместо обявените за съкращение 800 работни места /150 лок.машинисти/, ще бъдат съкратени допълнително още 500 души.

КОНГРЕС НА ALE В БРЮКСЕЛ

ALE LOGOНезависимият синдикат на локомотивните мащинисти в Европа ALE е организация, основана през 1989г. от представители на синдикатите на локомотивните мащинисти на GDL Германия, SMA Италия, VVMC Холандия und VSLF Швейцария, към която по-късно се присъединяват синдикати и от други държави.

В днешно време ALE обединява 16 синдиката на локомотивни машинисти от много европейски държави, като в цялост представлява 70 000 локомотивни машиниста.……..

ЗА ДА ВИДИТЕ В PDF ФОРМАТ НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-2

ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ВЪВ ВАШИЯТ КОМПЮТЪР НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-1