Основните Месечни Заплати

Уважаеми членове на СЛПБ,
Поради създалото се напрежение относно подписване на анекс за увеличение на Основните Месечни Заплати в БДЖ „ПП- ЕООД” ,представителите на СЛПБ в преговорите са длъжни да Ви кажат истината :
На 16.08.2016 г. от 10.30 ч. бе насрочено заседание на ЦССК в БДЖ „ПП-ЕООД”. СЛПБ на ДВА пъти прие предложението на г-н Димитър Костадинов което е:
За двадесет и три (23) професии, за над 1900 работници да се вдигнат Основните Месечни Заплати.
Представителите на СЛПБ взеха спокойно и уверено това решение,базирайки се на писменото гласуване на председателите от локомотивните депа в БДЖ „ПП- ЕООД” , на заместник председателите и председателя на СЛПБ.
На следващите заседания представителите на СЛПБ не взимаха думата защото си бяха свършили работата. На заседанието на 26.08.2016г. и г-н Петър Бунев прие предложението.
Прилагаме протокола от 16.08.2016г.
Разполагаме и с предложения анекс на 16.08.2016г.
С уважение:

Георги Манолов
Христо Иванов

1
2
3