КОНГРЕС НА ALE В БРЮКСЕЛ

ALE LOGOНезависимият синдикат на локомотивните мащинисти в Европа ALE е организация, основана през 1989г. от представители на синдикатите на локомотивните мащинисти на GDL Германия, SMA Италия, VVMC Холандия und VSLF Швейцария, към която по-късно се присъединяват синдикати и от други държави.

В днешно време ALE обединява 16 синдиката на локомотивни машинисти от много европейски държави, като в цялост представлява 70 000 локомотивни машиниста.……..

ЗА ДА ВИДИТЕ В PDF ФОРМАТ НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-2

ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ВЪВ ВАШИЯТ КОМПЮТЪР НАТИСНЕТЕ ЛИНКА:
ALE_Bruselas_DE-1

ОБРЪЩЕНИЕ oт делегатите на VIII национална конференция на СЛПБ

 

ОБРЪЩЕНИЕ


 От делегатите на VIII национална конференция на СЛПБ

 

 Уважаеми членове на СЛПБ


На проведената конференция на СЛПБ беше избран нов Управителен Синдикален съвет (УСС):

 Георги Василев Манолов  – Председател

Владислав Иванов Петков – Зам.председател – Синдикална защита

Илко Атанасов Търпов    – Зам.председател – Условия на труд

Любомир Петров Сандов  – Зам.председател – Организационни въпроси

 

Делегатите на конференцията и УСС разгледаха тежкото състояние на БДЖ . стартиралите съкращения на локомотивния персонал, намаляването на неговите доходи след унизителните КТД – 2011 в БДЖ ПП и БДЖ ТП и предстоящо ново намаляване на възнагражденията след влизане в действие на несправедливата бонусна система.

 

Уверяваме Ви. че новоизбраният УСС ще предприеме всички предвидени в Закона средства и действия за недопускане на съкращения и каквото и да било намаляване на доходите на локомотивния персонал.

 


С уважение: УСС на СЛПБ